Slovo starosty

Zdá se, že zima je již definitivně za námi. Sněhu letos moc nebylo, ale když byl, tak to stálo za to. Předně chci poděkovat všem, kteří dobrovolně uklidili sníh před vlastním prahem. Velmi si toho vážím, protože to významně pomohlo nejen městu, ale i spoustě občanů. Zároveň musím přiznat, že při úklidu města měly v oněch kritických dnech technické služby velkou rezervu. Tomu bohužel nepomohla ani pracovní neschopnost ředitele technických služeb, kterému přeji brzké uzdravení. Z chyb je potřeba se poučit. Technické služby a úklid města mám v politické gesci teprve krátce (od podpisu nové koaliční smlouvy v prosinci minulého roku), ale po komplikacích způsobených intenzivním sněžením, které jsme zaznamenali v minulých dnech, navrhnu na březnovém jednání rady města několik systémových opatření, která by měla úklid sněhu do budoucna zlepšit.

V první řadě se bude jednat o nové znění již čtyři roky starého nařízení Rady města, které upravuje úklid sněhu na komunikacích i chodnících. Toto nařízení rozděluje ulice do několika kategorií, v rámci nichž je stanoven termín pro jejich uklizení. V současnosti toto nařízení obsahuje několik nelogismů, které bych rád odstranil. Ulice, které mají být uklizeny přednostně (doposud vlastně jen průtah městem) bych rád rozšířil o některé další důležité páteřní komunikace včetně silnic a chodníků k oběma budovám základní školy a také o v zimě hodně nebezpečnou Kroupku. U ostatních kategorií komunikací budu navrhovat především zkrácení časového limitu pro jejich úklid na polovinu (z 24h na 12h, ze 48h na 24h). Aby toto byly technické služby schopny zajistit, bude v krizových situacích nezbytná externí výpomoc, která musí být do příští zimy smluvně zajištěna. Napomohou tomu i další drobnější organizační změny v rámci technických služeb.

Čeká nás jaro a léto, které je naopak spojeno se sekáním trávy. I na toto se letos pokusíme připravit pečlivěji než v letech předchozích. Pracujeme také na tom, abychom se vypořádali s nesekáním trávy na soukromých pozemcích, kde bohužel díky neaktivitě některých vlastníků vznikají doslova tundry.

Protože vím, že nás všechny trápí neutěšený stav roztocké pobočky České pošty, setkal jsem se nejen s její vedoucí, ale i s manažerem celého obvodu Kladno, pod který roztocká pobočka spadá. Těmito představiteli České pošty jsem byl ubezpečen, že o kritické situaci vědí a že chystají nápravná opatření, která by se měla projevit v příštích měsících. Mělo by se jednat jak o personální posílení, tak o zefektivnění rozvozu balíků. Tomuto tématu se bude obšírněji věnovat příští číslo Odrazu.

Dovoluji si Vás upozornit, že se uskuteční druhé setkání Pivo se starostou. Měli byste zájem se mě na cokoliv zeptat, ale nemáte čas či se Vám nechce „obtěžovat“ s nějakou drobností? Neváhejte a přijďte mi říct svůj názor nebo se mě přijďte na cokoliv zeptat ve čtvrtek 28. 3. od 19h do restaurace Na Vrškách.

S upřímným pozdravem

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.