Slovo starosty

Vážení spoluobčané, rád bych se vrátil k vyhlášenému konkurznímu řízení na pozici ředitele/ředitelky základní školy. Po městě se kromě věcné diskuse šíří i spousta desinformací a polopravd, které bych rád uvedl na pravou míru. Předně bych ale chtěl celou situaci zklidnit.

Konkurz byl řádně vyhlášen podle novely školského zákona, jejíž autoři měli evidentně za cíl, aby se takovéto konkurzy pravidelně vyhlašovaly. Obecně lze říct, že pravidelné konkurzy na řídící pozice tak zásadních a velkých organizací, jako je naše škola, rozhodně nejsou nic špatného. Každý takto vysoce postavený vedoucí si může svou pozici obhájit. To je ostatně běžné jak v soukromém sektoru, tak třeba v politice. I roztočtí zastupitelé skládají každé čtyři roky účty před voliči. Důležitou součástí výběrového řízení je koncepce rozvoje a řízení školy, kterou všichni uchazeči musí předložit. Rozhodně není na škodu, když jsou takové základní materiály po čase předloženy a reflektují aktuální situaci dané instituce. Můžou tak vzniknout nové impulzy a náměty pro další pozitivní rozvoj školy.

I proto budu rád, když se konkurzu zúčastní také současná paní ředitelka.

Situace vyvolala mnoho vášní a osobních osočení. Byl bych rád, abychom se tohoto již vyvarovali a k věci přistupovali racionálně a s patřičným nadhledem. Pro upřesnění uvádím složení sedmičlenné konkurzní komise. Za zřizovatele, tedy za město, jsou v komisi dva zástupci (zastupitelé Pejša a Drda). Dále je v komisi pět na městském úřadu zcela nezávislých členů: zástupce školské rady z řad zástupců zvolených rodiči, pedagogického sboru školy, školní inspekce, krajského úřadu a ředitelka jiné školy. Jednání komise se s hlasem poradním, nic víc, nic míň, účastním já, místostarosta Boloňský a opoziční zastupitel a pedagog Cihlář. Jsem přesvědčen, že složení komise zaručuje nestranné a odborné rozhodování. Konečné rozhodnutí je však na radě města, což striktně určuje zákon. I já nejsem přesvědčen, že to je dobré systémové řešení. Radní se s tím budou muset vypořádat se vší odpovědností. Závěrem bych všechny rád vyzval k tomu, aby k této záležitosti přistupovali pokud možno bez přehnaných emocí a s rozmyslem. To, že bude ředitel/ředitelka školy v konkurzu řádně vybrán, může být pro školu, její rozvoj a především pro vzdělávání roztockých dětí přínosem. Vždyť nám všem jde o to samé, aby roztocká škola byla minimálně tak kvalitní jako doposud a nebo dokonce ještě lepší.

Jan Jakob
starosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Emoce kolem školy | Eva Frindtová
SIovo starosty | Jan Jakob
Kocourkov u Prahy | Lukáš Křístek
Březnové zastupitelstvo | Stanislav Boloňský

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.