Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

Velká dostavba školy je zahájena

V době, kdy vyjde Odraz, bude již dostavba školy probíhat. Přípravné práce významně pokročily a na několika schůzkách jsme spolu se stavebníkem, ředitelkou školy a technickým i autorským dozorem dohodly první kroky výstavby. Staveniště bude předáno v pondělí 8. července a tímto dnem vypuknou i stavební práce. Prázdniny budou využity na bourací práce ve staré budově, kde bude v další fázi stavby instalován výtah. Zároveň proběhnou povrchové úpravy (především chodníky) mezi starou budovou a jídelnou tak, aby byly se začátkem školního roku hotové a jejich stavba nebránila v průchodu žáků i dospělých. Zároveň vypuknou výkopové práce a příprava základů. V průběhu příštího školního roku bude staveniště striktně odděleno od školy a části školní zahrady. Na bezpečnost žáků klademe absolutní důraz.

Prosím Vás o shovívavost. Především ty z Vás, kteří bydlíte v okolí školy. Jedná se o velmi velkou stavbu, která má ale pro Roztoky neméně velký význam. Hlavní přístupová trasa na staveniště povede pře ulice Lidická, Jana Palacha, Školní nám a 17. listopadu. Menší náklady budou moci být přepraveny i kratší trasou přes Poděbradovu ulici. Doufám, že obtíže, které Vám stavba může přinést, nebudou velké.

Na dostavbu školy bude DOTACE

V posledních dnech se mi podařilo získat na dostavbu školy významnou dotaci od ministerstva financí. Ta je schválená v celkové výši přesahující 49 milionů Kč (30 milionů Kč bychom měli obdržet letos, zbývající část v příštím roce). Doufám, že čerpání dotace nebude ohroženo turbulencemi na celostátní úrovni politiky. Pokud se nic negativního nestane a peníze skutečně obdržíme, znamená to, že zbývající část nákladů budeme schopni pokrýt z peněz, které máme našetřeny. Úvěr, který jsme měli v úmyslu si vzít, nebude potřeba (možná jen na nezbytné pokrytí cash flow).

V současnosti byla ukončena veřejná sbírka na dostavbu školy. Akci ovšem můžete i nadále podpořit formou darů. Ty budou využity na vybavení nových tříd. Podrobnosti naleznete na webových stránkách města. Benefiční koncert se samozřejmě uskuteční a věřím, že se na něj těšíte stejně jako já.

S přáním prázdnin plných hezkých zážitků

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.