Slovo starosty

Vážení spoluobčané, v době, kdy toto vydání Odrazu dostanete do schránek, budeme mít již půlku adventu za sebou a Vánoce nám budou klepat na dveře.

I proto si vám dovolím sdělit dvě veskrze pozitivní zprávy.

Linka z Únětic přes Solníky vyjede poprvé v lednu

Po dlouhých jednáních, kterých se účastnilo nemálo stran (zejména Roztoky, Únětice, ROPID, Středočeský kraj), se podařilo dospět k závěrečnému konsenzu a první autobus linky 359 do Roztok dorazí v průběhu ledna 2014. Trasa linky bude odpovídat průjezdu městem s tou výjimkou, že autobus v obou směrech zatočí z ulice Lidické do ulice Obránců míru a přijede na Masarykovu ulici, kde bude první zastávka (Masarykova) u dětského hřiště. Pak bude pokračovat směrem na Solníky, kde bude u křižovatky s ulicí Čáslavského (rozdvojka u bytovek) druhá zastávka (Solníky). Obě tyto zastávky budou obousměrné, proto si dávejte pozor, kterým směrem autobus pojede, zda na Dejvickou přes Únětice a Suchdol, či do konečné stanice Roztoky, Bělina. Ta bude také novou zastávkou, kterou budou moci naopak využívat mnozí obyvatelé Tichého údolí a ulic Bělina a Riegrova. Zavedení této linky nebude znamenat jenom obsloužení lokality Solníky, ale také přímé spojení do Únětic, a zejména do Suchdola. Na lince bude nejdříve nasazeno 14 párových spojů denně. Podle toho, jak bude linka cestujícími využívána, bude v budoucnu počet párových spojů upraven.

Silnice, ulice, chodníky, hřiště

Od oprav nejhorších částí páteřních komunikací (Masarykova, Jungmannova) a postupné revitalizace Školního nám. (kvalita asfaltu bohužel odpovídá finančním možnostem, ale je to lepší než předchozí tankodrom) v letech minulých jsme se loni a letos dostali k dalším ulicím. Již jsou hotovy ulice Smetanova a Haškova a navzdory tomu, že kvalita projektů, které jsme zdědili po bývalém vedení radnice, nebyla valná a bylo v nich mnoho chyb především v souvislosti s odváděním dešťových vod, si troufnu tvrdit, že ulice vypadají výborně, a doufám, že budou po dlouhá léta především plnit svou funkci. Nyní je již vydlážděna i ulice Čakov. Hotovy jsou i chodníky a obrubníky na konci ulice Spěšného. Letos se ještě patrně podaří položit asfaltový výjezd do ulice Čakov, asfaltový povrch ve zmiňované části ulice Spěšného a vydláždit Vošahlíkovu ulici. Pokud by to počasí již nedovolilo, proběhnou tyto úpravy hned zkraje jara. Ulici Dobrovského letos určitě nestihneme, bude opravena příští roka na jaře. Co se týče chodníků, tak je hotov prostor před pomníkem na Školním nám. a také část Školního nám. Dle klimatických podmínek se buď letos, nebo na jaře opraví i chodník v Nádražní ulici u zámečku a konec chodníku v Jungmannově ulici.

A jak to bude s komunikacemi v příštím roce (podléhá samozřejmě schválení rozpočtu zastupitelstvem)? Ihned na jaře se rozběhne již vysoutěžená rekonstrukce Máchovy ulice a části ulice Nad Vinicemi. Následovat bude ulice Plzeňská a část ulice Zeyerova. Konečně se po několikaletých nejasnostech kolem vlastnictví pozemků pod komunikacemi dočkají nové kanalizace i komunikací obyvatelé žalovských ulic Wolkerova, Na Valech a Pod Řivnáčem. Počítáme také s kanalizací a novým povrchem v ulici Třebízského. Po letech bude dokončena i druhá část ulice Šaldova.

V záloze (rezervě rozpočtu), pokud by se dařilo vše předchozí rozumně stíhat, si necháváme ještě ulici Sedláčkovu, Vidimovu, a dokonce i ambiciózně Jana Palacha a Puchmajerova. To ale slíbit v roce 2014 nemůžeme, ale vynasnažíme se. Dovolím si upozornit, že všechny rekonstrukce provádíme a budeme provádět podle projektových dokumentací (jen opravy některých povrchů se prováděly bez nich).

Určitě jste zaznamenali, že konečně po dlouhých tahanicích s majiteli sousedních pozemků ve stavebním řízení vypukla výstavba multifunkčního hřiště na křižovatce ulic Masarykova a Obránců míru. Přípravné práce se uskuteční letos a položení umělého povrchu na jaře.

V souvislosti s tímto si dovolím požádat všechny spoluobčany, a zejména rodiče dětí, aby při instalaci hřišť a jednotlivých herních prvků dbali zákazových značek. Především u dětských hřišť jde při tuhnutí betonu a seřizování herních prvků o bezpečnost a zdraví našich dětí. Mnozí zákazy vstupu nerespektují. (Jedna maminka do Odrazu psala, že nová lanová dráha nefunguje jak má, a že ji sama zkoušela. Není tomu tak, dráha funguje výborně. Tato maminka lanovou dráhu zkoušela v době, kdy na ni byl zákaz vstupu, tuhl beton nosníků a zařízení nebylo seřízeno. Prosím tedy o trpělivost a respektování pokynů a děkuji za to.

Při dostavbě školy dbáme na kvalitu

Poslední zpráva není ani veselá, ani smutná. Po konzultacích s dodavatelem stavby, se všemi stavebními dozory, ale i s právníky jsme se rozhodli, že definitivní termín dokončení a předání dostavby školy posuneme na konec dubna. Vzhledem k tomu, že nás čas netlačí, rozhodli jsme se preferovat kvalitu odvedených prací před případnou zbrklou rychlovýstavbou. Dodavatel stavby nám navíc oproti vysoutěžené dodávce na své náklady zajistí sadové úpravy a opraví plot a chodník před stávajícím vchodem do školy. Následně po dokončení stavby budou interiéry vybavovány nábytkem, technikou a sportovním náčiním. Přes letní prázdniny bude vybudováno venkovní sportovní hřiště. Nová část školy bude k prvnímu září příštího roku perfektně připravena, aby mohla přivítat své nové uživatele - žáčky i pedagogy.

S přáním klidného adventu, radostných Vánoc a jen toho nejlepšího v roce 2014

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Dobra vec se podařila | Vlaďka Drdová
Poslední zvonění | Jaroslav Huk
MHD | Vít Calta
Škola | Vít Calta

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.