Slovo starosty

Vážení spoluobčané, jsme na začátku nového roku, proto si dovolím zrekapitulovat rok předešlý a zamyslím se nad tím, co nám asi přinese rok 2014.

Školství

Asi nejvýznamnější událostí předchozího roku je skutečnost, že se konečně podařilo zahájit velkou dostavbu základní školy. Je to na Roztoky investice nebývale velká jak svou hodnotou, tak svou potřebností. Kdyby k ní nedošlo, neměly by se naše děti kde učit. Samotnou stavbu se podařilo vysoutěžit za necelých 70 milionů Kč bez DPH. Zároveň se nám na tuto akci podařilo získat velmi významnou dotaci od ministerstva financí ve výši téměř 50 milionů Kč. Nyní je již z této dotace vyčerpáno téměř 30 milionů Kč. Dostavba bude hotová ke konci dubna tohoto roku (venkovní grafické fasády ke konci května). Ihned poté začne probíhat zařizování vnitřním vybavením (nábytek, výpočetní technika, cvičební nářadí apod.) a o prázdninách i dobudování venkovního hřiště. Nová část školy bude perfektně připravena tak, aby do ní v září mohli začít chodit první žáčci.

V roce 2013 se podařilo otevřít novou třídu školky na Lidické ulici. Tím se nám podařilo za poslední tři roky rozšířit kapacitu školek již celkem o 75 dětí. Letos nám hranice pro přijmutí dítěte do školky klesne zatím jen mírně, protože v předškolácích se vystřídají dva nejsilnější ročníky. Od roku následujícího však již tato hranice klesne výrazněji a jsem přesvědčen, že se nám brzy podaří dosáhnout toho, že každé tříleté dítě bude do některé ze školek přijato.

Za zmínku určitě stojí i to, že se vloni podařilo v základní umělecké škole zrekonstruovat půdní prostory na hezká a účelná studia.

Loňská povodeň

Jednou z největších a zároveň nejsložitějších událostí loňského roku byly červnové povodně. Ty naštěstí nedosáhly síly a ničivosti povodní z roku 2002, ač se této hranici hodně přiblížily. Především díky obětavému nasazení dobrovolných hasičů a mnoha dalších se podařilo zažehnat nejhorší. Za to všem, kteří pomáhali, patří ještě jednou velké poděkování.

Nový chodník na Školním náměstí

Z krizové situace je potřeba se poučit a být co nejlépe připraven na podobné situace budoucí. Pevně ovšem doufám, že nás podobná povodeň v tomto roce, ale i v letech dalších nečeká. Jak se ukázalo, tak kvalitní technika, kterou mají dobrovolní hasiči k dispozici, je pro zvládání takovýchto situací zcela nezbytná. Jsem rád, že hasiče naše město podporuje, i když já osobně si dovedu tuto podporu představit ještě větší.

Stavba tělocvičny

Silnice a chodníky

Loni jsme pokračovali ve významných opravách a rekonstrukcích roztockých komunikací. Byla dokončena Smetanova ulice. Zrekonstruovány byly ulice Haškova, Čakov, část ulice Spěšného a Vošahlíkova. Ta spolu s Dobrovského bude dokončena v tomto roce. Bylo opraveno nemálo chodníků, nejviditelnější jsou asi ty na Školním náměstí.

Zátiší pro seniory

V roce 2014 budou dále zrekonstruovány tyto komunikace: Máchova (část Nad Vinicemi), Plzeňská (část Zeyerovy), Wolkerova, Na Valech, Pod Řivnáčem, Třebízského a zbývající část Šaldovy. Rozpočet města na rok 2014 počítá v rezervě ještě s výdaji na ulice Sedláčkova, Vidimova, Jana Palacha a Puchmajerova. Ty ale budeme opravovat jen v případě, že ostatní investice, kterých je a bude celá řada, budou probíhat bez větších komplikací a včas.

V tomto novém roce dojde na další opravy chodníků. Bude se jednat především o dokončení Školního náměstí a opravu chodníků v parkové části Tyršova náměstí, ale i o mnohé další.

Hřiště a veřejná prostranství

V roce 2013 se podařilo rozšířit dětské hřiště u křižovatky ulic Obránců míru a Masarykova. Je zde konečně i mobilní WC. Toto hřiště bude ještě letos průběžně doplněno. Naproti tomuto hřišti začalo konečně, po dlouhých komplikacích ve stavebním řízení, růst multifunkční sportoviště. To bude dokončeno na jaře tohoto roku.

Vloni byly po městě rozmístěny další drobné herní prvky. V roce 2014 se dočkáme prvku většího, který vyroste přímo poblíž Masarykovy ulice. Bude se jednat o „inteligentní“ herní prvek pro děti, který bude mít díky zapojení vody a vodních prvků i významný edukativní charakter.

Na podzim vypukla výrazná přeměna okolí památníku na Školním náměstí. Věřím, že se vám zkultivovaný prostor líbí. Samotný památník bude v tomto roce zrestaurován. Drobné opravy probíhají i na památníku u Levého Hradce.

U domu s pečovatelskou službou vyrostl nový park pro seniory. Je zde nový altán a dva cvičební prvky. Ty budou letos doplněny ještě o jeden nový.

Vodohospodářská infrastruktura

V roce 2014 hodláme výrazněji investovat do vodohospodářské infrastruktury. Cítíme zde významný dluh z předešlých let. Některých z vás se dotkne vybudování kanalizace v ulicích Wolkerova, Na Valech a Třebízského. U prvních dvou jmenovaných se loni konečně podařilo odkoupit pozemky pod těmito ulicemi od soukromého vlastníka, a proto může akce konečně letos vypuknout. Další významnou investicí bude rekonstrukce obou komor našeho vodojemu.

Díky této opravě dojde k udržení vysoké kvality roztocké vody.

Veřejná doprava

Začátkem tohoto roku se také dočkáme tolik očekávané autobusové linky 359, která bude zajíždět i na Solníky. Doufám, že se nová linka osvědčí a najde si své cestující. Ostatní autobusové a železniční spoje budou zachovány ve stávajícím rozsahu.

Volby

Loni jsme si užili voleb až až. V prvních jsme volili prezidenta a pak v předčasných volbách i poslance. S celostátním výsledkem asi není roztocký přemýšlivý a odpovědný volič, který nepodléhá demagogii a populismu, příliš spokojen. Nezbývá než se s výsledky smířit a doufat, že všichni zvolení se budou snažit pracovat a rozhodovat v zájmu všech, tedy nejen v zájmu svých voličů.

Příští rok se volbám opět nevyhneme. Sice jsme si parlamentní volby odbyli již vloni, ale čekají nás na konci jara volby do evropského parlamentu. V říjnu nás ovšem čekají i volby komunální. Budeme si volit nové složení našeho zastupitelstva, což bude klíčové pro další rozvoj našeho města. Zároveň budeme opět spolu s Kladenskými volit našeho senátora.

S přáním všeho dobrého v novém roce

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.