Slovo starosty

Vážení spoluobčané, přišlo jaro, příroda se začíná zelenat, venku se to hemží veselými dětmi, ale rád bych Vám sdělil i několik důležitých informací.

Situace v základní škole

Ke konci března ukončila svůj pracovní poměr ve škole paní ředitelka Gabalová. Ještě jednou jí za její práci pro školu děkuji. Od prvního dubna školu řídí z pozice statutární zástupkyně ředitelky paní Drahomíra Moravcová. Ačkoliv není v úplně jednoduché pozici, přeji jí, aby toto čtyřměsíční období úspěšně zvládla. V tuto chvíli je již vypsaný konkurz na nového ředitele (či ředitelku), který by měl nastoupit od prvního srpna. Chci Vás ubezpečit, že chod školy není jakkoliv ohrožen. Jak jste si určitě všimli, dostavba školy zdárně pokračuje. Budovy stojí, okna jsou osazena a na venkovních stěnách probíhá připevňování dřevěné fasády. Abyste viděli, jak práce pokračují i uvnitř budovy, přikládám několik fotek.

Žalov rozhodně není periferie

Žalov je nádherná část Roztok. Rád bych všechny Žalovské ujistil, že na ně rozhodně nezapomínáme. Dovolím si připomenout, že zde byla opravena Smetanova ulice, doplněno několik herních prvků na hřišti u žalovské školy a jeden další umístěn na konci ulice Pod Koláčovem. Ale největší investiční akce nás v Žalově ještě čeká.

Jedná se o vybudování kanalizace, opravu vodovodního řadu a postavení silnic a chodníků v léta „zapomenuté“ části, tedy v ulicích Wolkerova, Na Valech a Pod Řivnáčem. Vloni se městu po dlouhých letech podařilo vykoupit pozemky pod těmito komunikacemi. V současnosti dobíhá stavební řízení, v květnu začneme soutěžit, a pokud vše půjde, jak má, pak by v červenci mohly práce začít. Do konce roku by onen „zapomenutý“ žalovský kout měl po desetiletích vypadat jako hezká nová ulice odpovídající 21. století.

Žalovské určitě potěší, že v průběhu května by měl být dobudován můstek z ulice Václava Havla do ulice Smetanova, který usnadní především cestu do školy.

S ředitelem technických služeb Sládkem jsem domluvený, že se v příštích týdnech „zkulturní“ technický dvůr, prostor mezi sběrným dvorem a ulicí U Školky. Zásadní bude především úprava a oprava plotu kolem tohoto prostoru.

V neposlední řadě určitě není bez zajímavosti, že zastupitelstvo schválilo pořízení změny regulačního plánu Panenská II. Po dohodě s investorem by mělo dojít k zásadnímu snížení počtu bytových jednotek. Menší bytové domy budou nahrazeny domky a na křižovatce Lidické a Přemyslovské nedojde k výstavbě původně velkoryse naddimenzovaného polyfunkčního centra. Zároveň jsme s investorem otevřeli téma plánované školky v této lokalitě. Jsem rád, že jsme se shodli, že ideální variantou je to, aby byla budova školky ve vlastnictví města.

V plánovací smlouvě, jejíž znění domlouvali naši předchůdci, to bylo domluveno tak, že město mělo platit po dobu patnácti let roční nájemné milion korun a potom měla školka zůstat investorova. Doufám, že tuto ne zcela výhodnou dohodu dokážeme změnit ke spokojenosti všech, a ještě více doufám, že Žalov bude ještě krásnějším místem našeho města než doposud.

Pokud byste měli nějaký nápad, co by bylo možné v Žalově zlepšit, postavit či upravit, neváhejte se na mě obrátit. Děkuji.

S přáním krásných jarních dní

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.