Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

Předně mi dovolte, abych ještě jednou poděkoval všem voličům, kteří přišli ke komunálním volbám. Zvláště pak děkuji těm, kteří volili kandidátku TOP 09 a nezávislých pro Roztoky a Žalov. Volební výsledky jsou pro nás velkým závazkem do budoucna.

Koaliční jednání

V rámci povolebního vyjednávání a po vyslechnutí představ možných koaličních partnerů jsme se rozhodli navázat na úspěšnou spolupráci z předchozího volebního období a pracovat v koalici ve stejném složení TOP 09, Sakura a ODS.

Podařilo se nám uzavřít koaliční smlouvu, v níž jsme se dohodli zejména na programových detailech. Program koalice vychází z volebního programu TOP 09 a je doplněn o priority koaličních partnerů. Koaliční smlouva podrobně popisuje jednotlivé programové oblasti. Jedná se o způsob sestavování rozpočtu, o územní plánování, o pokračování mnoha investic,o přístup k daním a poplatkům, o problematiku školství, veřejné dopravy, o podporu kultury a sportu, o péči o zeleň, ale i veřejná prostranství a dětská hřiště, o sociální a zdravotní oblast, o bezpečnost ve městě a o transparentní chod úřadu. Celé znění koaliční smlouvy naleznete na webových stránkách města.

Vzhledem k výsledkům voleb (9 mandátů pro TOP 09) pro nás nebyla přijatelná varianta, že by jedna strana neměla mít starostu a zároveň většinu v radě města (požadavek Strany zelených, od kterého nechtěli ustoupit). Domluvené složení rady města (4 TOP 09, 2 Sakura, 1 ODS) je standardní uspořádání, které je používáno v řadě obcí a bylo tomu tak i v historii Roztok. Abychom mohli garantovat cíle, které od nás očekávají naši voliči, preferovali jsme právě toto řešení.

Jsme rádi, že do rady města byli všemi koaličními partnery delegováni odborníci. Rozhodli jsme se, že starosta, kterým bych měl být já, bude uvolněný. Dva místo starostové (za Sakuru Tomáš Novotný a za ODS Jaroslav Huk) budou neuvolnění a budou svoji funkci vykonávat přibližně „na půl úvazku“. Někteří radní či zastupitelé budou mít navíc svěřeny jasné úkoly, kterými se budou v průběhu funkčního období zabývat.

I přes to, že jsme se rozhodli pro toto koaliční složení, jsme připraveni spolupracovat se všemi ostatními zastupiteli. Věříme, že práce všech nově zvolených zastupitelů bude týmová, protože jsme přesvědčení, že nám všem jde o prospěch našeho města.

Kompetence

Představitelé města si mezi sebe rozdělili i kompetence. Uvedu je zde, protože to pro vás může být vodítkem, na koho se máte v té které záležitosti obracet.

Já jako starosta budu mít v kompetenci zejména sestavování rozpočtu města, školství, dopravní obslužnost, městskou polici, dobrovolné hasiče, podporu sportu, rozvoj a fungování dětských hřišť, rozvoj Levého Hradce a komunikaci s církví, transparentnost a otevřenost úřadu a propagaci města.

Místostarosta Tomáš Novotný bude mít v kompetenci zejména kulturu, spolupráci s městským architektem a koordinovaná stanoviska v rámci územního a stavebního řízení, provoz technických služeb, péči o městskou zeleň, průvodcovskou službu a provoz a údržbu na Levém Hradci, rozvoj zdravotnictví, zastupování města v dobrovolných svazcích obcí a kontakt s letištěm.

Místostarosta Jaroslav Huk bude mít v kompetenci zejména vyhledávání dotačních příležitostí, přípravu strategického plánu rozvoje města, přípravu a dohled nad investicemi včetně výběrových řízení, dohled nad správou bytových a nebytových prostor města a články o zasedáních Zastupitelstva města Roztoky a jednáních Rady města Roztoky v časopise Odraz.

Členové Rady města: Zdeněk Richter bude pověřeným zastupitelem pro přípravu územního plánu, Marie Šlancarová bude mít na starosti sociální oblast, přípravu výstavby domova pro seniory či denního stacionáře, Martin Štifter bude mít na starosti problematiku spojenou s čistírnou odpadních vod a odpadové hospodářství a zastupitel Michal Hadraba bude pověřeným zastupitelem pro přípravu všech regulačních plánů.

Věřím, že tento tým spolu s ostatními zastupiteli odvede pro naše město v příštích čtyřech letech kus dobré práce.

S přáním hezkých podzimních dní

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.