Slovo starosty

Vážení spoluobčané, měsíc leden nám z pohledu města přinesl zejména schválení nejdůležitějšího finančního materiálu pro tento rok, tedy rozpočtu města. Jednání bylo věcné a konstruktivní, za což bych chtěl zastupitelům poděkovat.

Angličtina od první třídy

Ještě než se podrobněji dostanu k rozpočtu, rád bych Vás informoval o tom, že nyní řešíme ožehavou otázku ohledně výuky angličtiny na prvním stupni naší školy. V minulých měsících jsem zaznamenal řadu požadavků na výuku angličtiny našich nejmenších školáků. V současnosti se angličtina ve škole učí od třetí třídy. Mnohé děti se ovšem s angličtinou setkají již v mateřských školách a není tak zajištěna návaznost. K tomuto problému se pan ředitel základní školy postavil čelem a přišel s návrhem zavést angličtinu od první třídy a s výukou hudební výchovy na druhém stupni v angličtině. Tyto návrhy jsem velmi uvítal. Následně se rozproudila diskuse mezi pedagogy a na úrovni školské rady, kde jsme s tímto návrhem nepochodili. Před tím, než uděláme konečné rozhodnutí, bych rád znal i Váš názor. Prosím, pošlete mi svůj postoj na e-mail jakob@roztoky.cz.

Rozpočet města

Schválený rozpočet počítá s téměř 156 miliony Kč v příjmech i ve výdajích, přičemž je počítáno s více než 70 miliony Kč na investice, velké opravy, přípravu projektových dokumentací či územně plánovací dokumentaci. Přehlednou tabulku, ve které jsou tyto výdaje uvedeny, přikládám k tomuto článku. Částky uváděné v této tabulce jsou částky, s kterými počítá rozpočet. Díky soutěžení nepochybně dosáhneme dalších úspor.

Je nutno dodat, že nám rostou i některé neinvestiční výdaje. Jedná se zejména o příspěvek na provoz ZŠ kvůli nové budově (předpokládaný nárůst mezi 1,5 až 2,5 milionu Kč), dopravní obslužnost - zejména posílení spojů (cca 450 tisíc Kč), poplatky za neumístěné děti do MŠ (800 tisíc Kč) či podpora kultury a sportu (o 400 tisíc Kč). Jedná se o navýšení veskrze účelné, které má své opodstatnění.

Jsem přesvědčený, že rozpočet je sestavený a schválený rozumně a že pro roztocké občany přinese v tomto roce mnohé dobré.

Krásný zbytek zimy a co nejméně bacilů

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Investice/akce

Částka

(v milionech Kč)

Rekonstrukce ulice Jana Palacha a části Puchmajerovy ulice

20,9

Dokončení kanalizace a silnic v ulicích Na Valech, Pod Řivnáčem, Wolkerova a Třebízského

11,3

Rekonstrukce silnic

(Plzeňská, Řadová, Sedláčkova, Vidimova, Zeyerova)

10,4

Vodovody v opravovaných ulicích

3,5

Oprava druhé komory vodojemu

3,4

Venkovní hřiště u základní školy

2,7

Opravy chodníků a silnic

2,5

Územně plánovací dokumentace

2,5

Oprava bytového domu v Jungmannově ulici

1,7

Odkup pozemků

0,6 + 0,8 v rezervě

Ostatní projektové dokumentace a studie (silnice, fasáda ZŠ, hřiště TÚ, lokalita u přívozu, Levý Hradec, rozšíření hřbitova)

1,3

Oprava fasády a sanace městského úřadu

0,97

Opravy v mateřských školách

0,75

Projektová dokumentace - vily v TÚ

0,8

Revitalizace zeleně v Palachově ulici

0,75

Opravy v budově ZUŠ

0,5

Protipovodňové šoupě v ČOV

0,5

Rekonstrukce skateparku

0,47

Opravy nebytových prostor

0,41

Čerpadlo v ČOV

0,4

Bezbariérový vstup do školní jídelny

0,4

Oprava a vybavení zasedací místnosti MÚ

0,4

Oprava márnice

0,36

Rekonstrukce fontány na náměstí

0,3

Dětská skupina

0,25

Sanace skládky v Žirovnického ulici

0,22

Veřejné osvětlení

0,2

Leasing na nové auto městské policie

0,2

Motor a vozík na člun dobrovolných hasičů

0,15

Defibrilátor

0,15

Kontejner na protipovodňový materiál

0,15

Ostatní obnova zeleně

0,14

Levý Hradec - vchod

0,11

Radar - měření rychlosti v Nádražní ulici

0,05

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Slovo starosty | Jan Jakob
Slovo starosty | Jan Jakob
SIovo starosty | Jan Jakob
Slovo starosty | Jan Jakob

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.