Slovo starosty

Vážení spoluobčané, toto vydání Odrazu se obšírně věnuje možnosti vybudování dalších vědeckotechnických parků v oblasti bývalého areálu Barumu.

Vědeckotechnické parky

Jsem rád, že v Odrazu dostávají prostor zástupci všech názorových přístupů k tomuto projektu. Podobně tomu bylo i na veřejném slyšení. Prosím, aby si všichni uvědomili, že jako zástupci města nemáme neomezenou moc. Při svém rozhodování se musíme pohybovat v mezích zákona. V tomto případě jsme my i investor omezeni územním plánem a stavebním zákonem. Dalším zásadním omezením je kapacita čistírny odpadních vod, která je v tuto chvíli vyčerpaná (co se týče kapacity, která připadá na město Roztoky, bez penicilinky, která nevyužívá svou kapacitu v plné výši). Dokud nebude tento problém dořešen, na čemž by se měl podílet i investor, akce se nerozběhne. V případě, že by se nějaké řešení přece jen našlo, budeme jako zástupci města s investorem vyjednávat tak, aby z případné investice mělo naše město a zejména Žalov prospěch navíc. Ruku v ruce s tím musí jít samozřejmě charakter plánované výstavby tak, aby byl v souladu se svým okolím. Detailnější informace o projektu i o názorech na něj naleznete na stránkách 14-18.

Poplatky v letošním roce

V minulém čísle jste se mohli dočíst o tom, jak jsou v letošním roce stanoveny místní poplatky. Mám pocit, že v rámci tolik diskutované výše poplatků za psy trochu zanikla jiná důležitá informace pro větší rodiny s dětmi. Proto si Vás ještě jednou dovolím upozornit na novinku, že u vícečetných rodin se za třetí a další dítě poplatek neplatí.

Angličtina od první třídy?

Moc děkuji všem, kteří mi napsali svůj názor na výuku angličtiny od první třídy. K záměru se vyjádřili i pedagogové, jejichž postoj je zdrženlivější a podložený mnoha argumenty. Všechny jejich i Vaše názory předám radním. Současný návrh je takový, že by v první třídě byla jedna hodina angličtiny, ve druhé dvě a ve třetí až páté třídě by bylo naopak o hodinu angličtiny méně. To je nezbytné, protože nemůžeme naopak ubrat výuku češtiny či matematiky. Pro zájemce o širší výuku by byly samozřejmě i nadále dobrovolné kroužky angličtiny. Diskutujeme také o možnosti jedné třídy v ročníku s rozšířenou výukou angličtiny, kde by mohly být nad rámec standardní výuky angličtiny další až čtyři hodiny angličtiny týdně navíc. Tato výuka by ovšem již byla placená. Zavedení specializované jazykové třídy bude možné nejdříve od roku 2016.

Návrhem se bude zabývat rada města jakožto zodpovědný orgán zřizovatele základní školy. Konečné rozhodnutí a zavedení výuky pak bude na panu řediteli. Věřím, že vše dopadne k spokojenosti a prospěchu zejména našich školáčků. O výsledku Vás budu informovat v příštím vydání Odrazu.

Kácení v ulici Jana Palacha

V minulých dnech vypuklo rozsáhlé kácení starých a nemocných stromů v ulici Jana Palacha, která bude letos komplexně zrekonstruovaná. Na podzim budou pokácené stromy nahrazeny novými. Pokud byste chtěli bližší informace, prosím najděte si minulé vydání Odrazu, kde jsme se tomuto tématu věnovali více. Věřím, že se nám všem nově opravená ulice Jana Palacha bude nakonec líbit.

Se srdečným pozdravem

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.