Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

v tomto vydání Odrazu se věnujeme významnému výročí konce druhé světové války. Byla to jedna z nejvýznamnějších událostí celosvětových dějin. Doufám, že si zejména naši státníci vezmou ponaučení z naší minulosti, a to i z období, které druhé světové válce předcházelo a které bohužel v mnohém připomíná situaci mezinárodní politiky dnes.

Dalším důležitým tématem dnešního vydání je nový územní plán. Jedná se o dokument, který ovlivní vývoj Roztok na léta příští. Děkuji kolegovi Richterovi, který pro Vás připravil přehledný popis celého procesu přijímaní nového územního plánu. Prosím, věnujte tomuto tématu náležitou pozornost.

Angličtina od první třídy bude

Dovolte mi, abych ještě jednou poděkoval všem, kteří se k tématu zavedení angličtiny od první třídy vyjádřili. Od posledního vydání Odrazu věc zásadně pokročila. Rada města jednomyslně doporučila panu řediteli základní školy, aby tuto výuku zavedl. Ten se následně dohodl s pedagogy na formátu, ve kterém výuka angličtiny bude probíhat.

V první a druhé třídě bude jedna hodina angličtiny týdně, ve třetí až páté třídě pak budou tři hodiny týdně. Tento model bude v prvních dvou ročnících doplněn nepovinnou angličtinou formou kroužků, do nichž budou zapojeni i rodilí mluvčí. Nový systém se bude týkat samozřejmě jen nových prvňáčků. Všichni ostatní žáci prvního stupně se budou učit podle stávajícího vzdělávacího plánu. Jsem přesvědčen, že se jedná o krok správným směrem, který budeme moci po získaní zkušeností dále rozvíjet.

Nové jízdní řády

Změny v jízdních řádech byly vyvolány zprovozněním nové dráhy metra, což se týká ostatních obcí, které využívají linky autobusu č. 350. Ty vznesly požadavky na její úpravy. Ne všechny jejich návrhy by však byly i ve prospěch Roztok, proto jsme museli poměrně tvrdě vyjednávat. Výsledkem je následující kompromis (vybírám ty nejpodstatnější změny). Bude zrušena jedna linka 350 mezi 5. a 6. hodinou ranní ve všední dny a sobotní linka 350 o půl páté ráno, obě ve směru na Prahu. Jeden spoj linky 340 před osmou hodinou ranní se změní na linku 350. Toto jsme akceptovali, protože v tomto času nejsou všechny autobusy 340 plně vytíženy. Na druhou stranu přibude nový spoj linky 340 mezi 9. a 10. hodinou, kdy jsou autobusy přetížené. Věřím, že se tyto úpravy osvědčí. Pokud zjistíme, že došlo v brzkých ranních hodinách k problému, budeme o tom jednat. Díky těmto úpravám dojde i k finanční úspoře cca 6 tisíc Kč měsíčně.

Projednal jsem i podnět kolegy Matase, zda by bylo možné umožnit, aby lidé mohli nastupovat všemi dveřmi autobusu. ROPID je proti tomuto návrhu s hlavním argumentem, že by se toto opatření negativně projevilo na vybraném jízdném, což by následně muselo ze svých prostředků doplácet město. Ačkoliv si nemyslím, že by všichni byli „potenciálními černými pasažery“, musím jako řádný hospodář dát argumentu ROPIDu za pravdu.

Opravy silnic

V těchto týdnech probíhá dokončení žalovských ulic Wolkerova, Na Valech a Pod Řivnáčem a usilovně se pracuje na zadní části ulice Třebízského. Zároveň vypukla velká rekonstrukce ulice Jana Palacha. Jsou to na roztocké poměry obrovské investiční akce, které nám a zejména našim úředníkům dávají hodně zabrat. I přesto jsme měli v plánu, že letos opravíme i následující ulice: Plzeňská, Zeyerova, Řadová, Sedláčkova a Vidimova. Bohužel mám v tuto chvíli špatnou zprávu pro obyvatele ulic Plzeňské a Zeyerovy. V těchto ulicích potřebujeme pro vyřešení odvodnění v jedné části překopat dva metry pozemku, který patří společnosti Ekospol. Ta nám dříve dala předběžný souhlas, který v této fázi odmítla potvrdit. Bohužel to znamená, že na rekonstrukci těchto ulic nedostaneme stavební povolení. Budeme se snažit v této věci se společností Ekospol jednat, ale vzhledem k tomu, že by tato společnost chtěla ve velkém objemu zastavět celou sousední lokalitu Dubečnice, s čímž my ovšem zásadně nesouhlasíme, mám obavu, že nebudeme úspěšní. Proto dopředu avizuji, že se díky této komplikaci může stát, že ulice Plzeňskou a Zeyerovu letos neopravíme.

S přáním krásných jarních dní

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Slovo starosty | Jan Jakob
Dobra vec se podařila | Vlaďka Drdová
Poslední zvonění | Jaroslav Huk
Škola | Vít Calta
Roztocké lithium | Michal Hadraba

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.