Slovo starosty

Vážení spoluobčané, v minulých dnech jsme si připomenuli 70. výročí konce druhé světové války, která byla jednou z největších, ne-li největší, ranou pro lidstvo v jeho historii. Tento ničivý konflikt přinesl zmar více než šedesáti milionů lidských životů. Proto je důležité, abychom si tyto události připomínali a abychom na ně ani my, ani budoucí generace nikdy nezapomněli.

Vily v Tichém údolí

Hlavním tématem dnešního Odrazu je možnost využití městských vil č. 110 a 125 v Tichém údolí. Tyto vily mají svou historickou hodnotu a zároveň mohou i díky přilehlým zahradám nabídnout využití ku prospěchu široké roztocké veřejnosti. Je nutno podotknout, že jejich rekonstrukce bude náročná a zejména nákladná. S možnostmi jejich využití se blíže seznámíte na dalších stránkách Odrazu.

Jak jsem naznačil, bylo by záhodno, aby vily v budoucnu sloužily široké veřejnosti. V příštích dnech se budeme rozhodovat o využití první (větší) z nich, vily č. 125. Dle mého názoru se jako nejlepší využití jeví kombinace mateřské školy a prostor pro spolky a neziskovky. Příhodné k tomu jsou i dispozice okolních zahrad, kde by mohlo vzniknout propojení Tichého údolí a horních Roztok pro pěší či přírodní amfiteátr. O budoucím využití budeme rozhodovat na květnovém zasedání zastupitelstva, ale ještě předtím rádi uslyšíme i Váš názor. Máte-li zájem, zúčastněte se veřejného slyšení, které se uskuteční 20. května od 19 hodin ve škole.

Stav školky v Havlíčkově ulici

V souvislosti s vilami kolega Jandík napsal na internet i sem do Odrazu článek o stavu MŠ v Havlíčkově ulici s tím, že školka bude muset být uzavřena. Rád bych tyto informace upřesnil, aby již dále nevznikala panika. Stará oddělení v této MŠ je sice nezbytné řešit, ale je to otázka řekněme střednědobá. Rozhodně se letos nebo v příštích dvou letech bourat nebudou. Nyní před námi stojí rozhodování o tom, zda má smysl do oprav těchto budov masivně investovat, anebo zda bude lepší v střednědobém horizontu uvažovat o jejich nahrazení budovami novými. To je samozřejmě rozhodování závažné a důležité. Ještě jednou zdůrazňuji, že v tuto chvíli není chod školky ve starých pavilonech ohrožen. Je ovšem dobře, že se jejich stavem zabýváme s patřičným předstihem.

Přijímací řízení do MŠ

V tuto chvíli již máme výsledky přijímacího řízení do mateřských škol. S detailním přehledem Vás dále v Odraze seznámí kolegyně Kazdová. Počet nepřijatých dětí starších tří let se oproti loňsku snížil z 67 na 52. Přiznám se, že jsem čekal, že situace bude trochu lepší. V průběhu minulého školního roku se ve školkách uvolnilo dalších 27 míst. Podobná situace se odehrává každý rok, proto ji lze očekávat i v příštím školním roce. Zároveň se nám snad podaří do konce roku zprovoznit dětskou skupinu.

S přáním všeho dobrého

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.