Slovo starosty

Vážení spoluobčané, ačkoli jsou prázdniny v plném proudu, tak se v našem městě děje spousta věcí.

Podpora sportu

Jsem moc rád, že se v našem městě rozšiřují možnosti, kde se dá sportovat. V minulém roce bylo otevřeno nové sportoviště na křižovatce ulic Obránců míru a Masarykovy, ale zejména byl zahájen provoz dvou tělocvičen v nové budově základní školy. Tyto prostory jsou hojně využívány roztockými sportovními oddíly i veřejností. V tuto chvíli probíhá výstavba nového venkovního hřiště u základní školy. Toto sportoviště, které bude mít rozměry basketbalového hřiště, bude přes prázdniny dokončeno. Věřím, že následně bude dobře sloužit nejen roztocké škole, ale v odpoledních hodinách i veřejnosti.

V poslední době hojně diskutuji s představiteli Sokola o tom, jak by šlo vylepšit jejich zázemí. Jsem rád, že je v zastupitelstvu v zásadě všeobecná podpora toho, abychom jako město Sokolu s revitalizací areálu pomohli. Po diskusích s představiteli roztockých sportovních organizací jsem dospěl k názoru, že by při revitalizaci areálu sokolovny mělo dojít postupně k následujícímu. V první řadě by bylo dobré opravit běžeckou dráhu s okolím. Tyto prostory využívá nejen Sokol a fotbalisté, ale i škola k výuce tělocviku. Proto by tento krok měl mít největší prioritu. Myslím si, že v rámci této první etapy by měl být udělán nový umělý povrch běžecké dráhy, měly by být vystavěny atletické sektory (skok do dálky, skok do výšky atd.) a mělo by být zkulturněno okolí, tedy zejména betonové tribuny. Rád bych v rámci této etapy opravil i staré hřiště s umělým povrchem, které se nachází za vstupem do areálu po pravé ruce. Dokonce by zde mohl být pod nový umělý povrch zabudován unikátní systém, který zespodu chladí povrch, což by umožňovalo, aby zde v zimě bylo kluziště, a to nejen v době mrazu, ale i v období, kdy teplota nepřevyšuje 15 stupňů Celsia. Rád bych, abychom spolu se Sokolem tuto etapu realizovali přibližně ve dvouletém horizontu.

Věřím, že se nám to společně, třeba i s podporou nějaké dotace, podaří.

Dalšími fázemi rozvoje tohoto areálu by měla být revitalizace stávající budovy sokolovny a případné vystavění nové multifunkční haly. Byl bych rád, abychom ve spolupráci se Sokolem i na tyto kroky připravili příslušné projektové dokumentace, abychom byli připraveni, kdyby se vyskytla možnost získání dotace.

Dětská skupina a tzv. školkovné

V souvislosti s dětskou skupinou pokročily přípravné práce. V tuto chvíli je oboustranně schválená nájemní smlouva na tzv. likusák v areálu sokola. Proběhla i soutěž na stavební firmu, jež zde provede nezbytné stavební úpravy, kterých mimochodem nebude málo. Stavební práce vypuknou v srpnu. Dokončeny by měly být v průběhu září. Postupují i nezbytné administrativní kroky: máme schválená Vnitřní pravidla organizace poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a Plán výchovy a péče o dítě, rozvoje schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte, přijímací kritéria či zajištěné pojištění. Půjde-li vše, jak má, bude provoz dětské skupiny spuštěn od listopadu tohoto roku.

Nejzazším termínem otevření dětské skupiny je pak 1. leden příštího roku.

Při zasedání zastupitelstva padl návrh ze strany ODS na prodloužení kompenzačního systému rodičům, jejichž dítě starší tří let se nedostane do městské školky, i na další školní rok. Je nutno podotknout, že od doby, kdy jsme tento příspěvek schvalovali pro právě skončený školní rok, se staly dvě zásadní legislativní změny. První z nich nám umožnila, abychom mohli otevřít dětskou skupinu. V rámci druhé zavedl stát slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení z daně z příjmu. Díky prvnímu jsme začali pracovat na zřízení dětské skupiny. To s sebou samozřejmě nese nezanedbatelné náklady. Většina zastupitelů včetně mě seznala, že je lepší peníze investovat tak, abychom problém s nedostatečnou kapacitou předškolních zařízení skutečně vyřešili. Druhá změna způsobila to, že bychom podruhé kompenzovali něco, co již kompenzuje stát. Takováto situace je právně poměrně ošemetná. Z těchto důvodů drtivá většina zastupitelů prodloužení kompenzace nepodpořila.

Odvoz seniorů k lékaři

Jsem velmi rád, že se podařilo zprovoznit systém podpory města pro seniory, kteří se potřebují dostat k lékaři. S bližšími informacemi o tom, jak to bude fungovat, vás seznámí Marie Šlancarová dále v Odrazu.

Pokácený ořešák

Po mém návratu z dovolené jsem zjistil šokující skutečnost, že byl mimořádně rychle bez vědomí vedení města a veřejnosti pokácen vzrostlý ořešák v ulici Jana Palacha. Tento nezkonzultovaný krok úředníků vůbec nechápu, zvláště pak v období, kdy není kácení stromů vůbec vhodné. Přilehlá stavba pro mě není žádnou omluvou.

Proto jsme při jednání rady města přijali toto usnesení: Rada města vyjadřuje nesouhlas s rozhodnutím o pokácení ořešáku v ulici Jana Palacha bez náležitého zdůvodnění a informování veřejnosti a vedení města. Rada města žádá o podávání informací o odstraňování zeleně příslušnému místostarostovi T. Novotnému. Rada města ukládá tajemníkovi MÚ sjednat nápravná opatření. 

Doufám, že výše zmíněná nápravná opatření budou dostatečná, aby se takováto situace již v budoucnu nemohla opakovat.

Zásah policie

První červencovou neděli večer jsme byli svědky obrovského zásahu státní policie. Bylo zde několik policejních jednotek, zásahové vozidlo a nad Roztoky dokonce létal vrtulník s termovizí. Vypadalo to jak v nějaké bondovce. Leč veškerá technika nebyla státní policii k ničemu, protože pronásledovaného člověka nechytila. Hledanou osobu zadržela o dva dny později při pochůzkové činnosti naše městská policie, která jej následně státní policii přivezla. Klobouk dolů!

S přáním krásných prázdnin

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.