Slovo starosty

Vážení spoluobčané, září bylo již tradičně ve znamení nejrůznějších akcí.

Ať to byl namátkou městský Den dětí a seniorů, Festero, či vážná hudba v muzeu. Každá, byt i menší akce, kterou jsem nejmenoval, je moc důležitá, abychom se setkávali a o to víc drželi při sobě. Všem organizátorům moc děkuji.

Burmistrz Skawiny Norbert Rzepisko a starosta Roztok Jan Jakob na Slavnostech pravého a levého břehu

Slavnosti pravého a levého břehu

Opravdu velkou akcí byl 5. ročník slavností břehů u Vltavy. Letošní návštěva byla ohromující, čemuž určitě napomohlo vydařené počasí, ale i dobrá nálada, která zde po celý den panovala. Moc děkuji všem organizátorům, zejména pak panu Michalovi Špačkovi, který se této akce jako hlavní pořadatel na našem břehu chopil poprvé a odvedl vskutku vynikající výkon, ale i paní Kateřině Skutilové, která nám byla při zajišťování všech větších i drobnějších věcí nápomocná. V neposlední řadě děkuji všem sponzorům, bez nichž by akce nebyla úspěšná.

Náštěva ze Skawiny

V září nás také navštívili kolegové ze Skawiny, našeho partnerského města z Polska.

Protože naše meziobecní spolupráce trvá již 10 let, podepsali jsme u této příležitosti deklaraci o dalších společných aktivitách. Delegaci se celý víkend věnoval pan Stanislav Boloňský, kterému za to velmi děkuji.

Válečné hroby

Jsem velmi rád, že se po sedmdesáti letech od konce druhé světové války konečně podařila dořešit záležitost týkající se masových hrobů zejména německých vojáků v Roztockém háji. Jejich ostatky byly vyzvednuty a budou důstojně pochovány v Chebu. Jsem rád, že jsme se takto mohli se smutným koncem světové války vyrovnat. Vážím si práce všech, kteří se na tomto podíleli, díky patří zejména panu Nachtigallovi a panu místostarostovi Novotnému.

Dětská skupina ohrožena

Dnes jsem bohužel i nositelem špatných zpráv. Protože se při začátku rekonstrukce tzv. likusáku v areálu Sokola v jeho zdech objevil azbest, je celá jeho přestavba na dětskou skupinu ohrožena. Bohužel ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, nemám dostatek informací o možnostech dalšího vývoje. Intenzivně zpracováváme varianty, kterých je zatím poměrně hodně. Celou záležitost musíme vyhodnotit z finančního a právního hlediska, prodiskutovat se zástupci Sokola a porovnat i s jinými alternativami řešení nedostatečné kapacity předškolních zařízení. Věřím, že vhodné a včasné řešení nalezneme, o čemž Vás budu informovat příště.

Památníček Jana Palacha

Již brzo budou práce na rekonstrukci ulice Jana Palacha hotovy. Při této příležitosti jsme se rozhodli, že bychom v ní rádi umístili skromný a decentní památníček, který by nám připomínal význam osobnosti Jana Palacha. Rádi bychom v této záležitosti oslovili zejména místní umělce či architekty. Pokud byste měli zájem vypracovat návrh a následně i realizaci tohoto památníčku, prosím, abyste se mi do 25. října ozvali na můj e-mail: jakob@roztoky.cz.

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Slovo starosty | Jan Jakob
Slovo starosty | Jan Jakob
Slovo starosty | Jan Jakob

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.