Slovo starosty

Vážení spoluobčané, jarní prázdniny máme za sebou a zdá se, že je za námi i letošní příděl sněhu. Dovolím si okomentovat několik pro naše město důležitých záležitostí.


Masopust

Na konci ledna proběhl další ročník roztockého masopustu. Ačkoli byl opravdový mráz, myslím, že si masopust užily nejen rozličné maškary, ale všichni, kdo měli možnost zúčastnit se. Jsem moc rád, že se v Roztokách pořádají akce, jako je masopust, tedy akce, které lidi svou podstatou navzájem sbližují. Zvláště pak v době, kdy se mnozí snaží lidi rozdělovat. Proto za úžasný masopust děkuji všem zúčastněným maškarám, Roztoči i všem, kteří jakkoli pomohli s organizací nebo se jen zúčastnili. Bylo to moc milé.

Konkurz na ředitele ZŠ

Rada města vyhlásila konkurz na nového ředitele naší základní školy. Přihlášky mají zájemci podávat do konce března.

Nástup nového ředitele je stanoven od začátku srpna letošního roku. Podrobnosti naleznete na webových stránkách města. Doufám, že se nám podaří vybrat tu správnou ředitelku či ředitele.

Nový územní plán

Zastupitelstvo města schválilo zadání nového územního plánu města. Je to důležitý krok pro budoucnost Roztok. Nový územní plán bude počítat se současnými limity, které naše město má. Jsem rád, že v zastupitelstvu panuje všeobecná shoda na tom, že se oproti stávajícímu územnímu plánu nebudou rozšiřovat zastavitelné plochy. Nyní proběhne vysoutěžení projektanta nového územního plánu. Pokud jste doposud nepodali podněty, které byste byli rádi, aby bral nový územní plán v potaz, můžete je podat v dalších fázích přípravy. Proto prosím bedlivě sledujte další vývoj. Rád bych zde poděkoval radnímu Richterovi, který má na přípravě zadání lví podíl.

Výstavba v Nádražní ulici

Zastupitelé projednávali podmínky výstavby bytového komplexu v Nádražní ulici. Ze zasedání vyplynula celá řada připomínek, které budou s investorem dále projednány.

Zastupitelé se i se zástupci investora dohodli, že proběhne ještě jedno veřejné projednání projektu. To se uskuteční v první polovině března. Termín není v tuto chvíli stanoven, proto sledujte webové stránky a plakátovací plochy města, máte-li zájem se projednávání zúčastnit. Zastupitelé se k tématu vrátí na zasedání, které se uskuteční v závěru března.

S přáním brzkého příchodu jara    

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.