Slovo starosty

Změny ve vedení města

Dne 23. března TOP 09 a Sakura vypověděly koaliční smlouvu z důvodu jejího opakovaného porušování ze strany ODS. Rozhodli jsme se tak po delší době, kdy jsme s místní ODS nemohli nalézt společnou řeč ohledně způsobu naší vzájemné spolupráce. V tomto období řešíme zcela zásadní rozhodnutí, která ovlivní budoucnost celých Roztok (nový územní plán, čtyři regulační plány, spory s developery atd.). Naproti tomu kolegové z ODS nás zaměstnávali dohadováním ohledně záležitostí, které jsou z našeho pohledu jednoznačné. Jako příklad uvedu hlasování o navýšení grantů a dotací pro neziskovky v oblasti kultury a sportu o 100 000 Kč za rok. Tyto spolky se starají o čím dál větší množství dětí a mládeže či o naše seniory. Navýšení této podpory odsouhlasili všichni zastupitelé s jedinou výjimkou (předseda místní ODS Roman Jandík). I tato široká podpora napříč politickým spektrem svědčí o důležitosti tohoto kroku. Následně vypuklo několik kol jednání o tom, že jsme tak učinili dle ODS v rozporu s koaliční smlouvou, a o tom, co si za to ODS vyhandluje. I proto jsme se rozhodli, že energii, kterou jsme vkládali do těchto zbytečných sporů, je účelnější vynakládat na zásadní věci.

Tento způsob (ne)spolupráce ještě dokreslují články pánů z ODS (Romana Jandíka a Tomáše Šalamona), které jste v průběhu posledního roku měli možnost číst na stránkách Odrazu. Články to byly veskrze útočné vůči ostatním koaličním partnerům, mnohdy útočné i vůči jednotlivým zastupitelům. Článek Tomáše Šalamona Anticharta, který obsahoval i několik vulgarismů, byl onou poslední kapkou. Útočení na koaliční partnery není dle našeho názoru tou správnou formou vzájemné spolupráce. Proto jsme se rozhodli tuto koaliční (ne)spolupráci ukončit.

Na konci března proběhlo zasedání zastupitelstva, na kterém zastupitelé tuto nemilou situaci dořešili i z hlediska personálního. Z pozice místostarosty byl odvolán Jaroslav Huk (za ODS). Rád bych mu i tímto způsobem poděkoval za rok a půl trvající spolupráci a vše dobré, co pro město udělal. Na jeho místo byla zvolena Marie Šlancarová (TOP 09). Ta bude svou funkci vykonávat jako neuvolněná, tedy v zásadě na "půl úvazku", obdobně jako před ní kolega Huk. Do rady města byla na uprázdněnou pozici zvolena Jana Chržová (Volba pro město).

V těchto dnech jednáme o znění nové koaliční smlouvy mezi TOP 09, Sakurou a VPM. Věřím, že v době, kdy budete číst tyto řádky, bude již smlouva uzavřena. Jsem přesvědčen o tom, že v novém složení vedení města navážeme na dosavadní práci a že obměněný tým bude práci pro město věnovat všechny své dovednosti a schopnosti.

Dubečnice

V půli března rozhodoval soud ve sporu mezi společností Ekospol a městem Roztoky. Tento spor se týká budoucí zástavby lokality Dubečnice. Majitel pozemků má zcela odlišné představy o zastavitelnosti tohoto území než představitelé města. Zatímco investor by zde rád stavěl obrovské bytovky, které by pojaly tisíce nových obyvatel, město preferuje rozumnou výstavbu s převahou rodinných domů. O tom, že je tato velká lokalita určena k zástavbě, rozhodli naši předchůdci před 15 lety změnou územního plánu. S tím my bohužel již nic nezmůžeme. Proto jsme se rozhodli, že pro dané území stanovíme jasná pravidla budoucí výstavby. Tak ostatně činíme pro všechny lokality, které je možné dle současného územního plánu zastavět. Pro lokalitu Dubečnice jsme nechali zpracovat územní studii, která popisuje základní principy budoucí výstavby. Jakmile byla studie hotová, zahájili jsme zpracovávání regulačního plánu, který musí i developer respektovat. Zmíněný soud mezitím rozhodl, že město musí tento regulační plán vydat do půl roku. Pokud bychom to nestihli, museli bychom zrušit stavební uzávěru. Půlroční termín je při všech zákonných lhůtách, které platí pro proces schvalování regulačního plánu, termínem opravdu šibeničním. I přesto doufám, že se nám podaří regulační plán zpracovat a odsouhlasit. Ukázalo se, že bylo moudré rozhodnutí zastupitelstva, které při schvalování územní studie rozhodlo o variantě č. 4, pro kterou na rozdíl od ostatních nebyla nezbytná změna územního plánu. Kdybychom zvolili variantu jinou, již nyní by bylo zřejmé, že se nám onen šibeniční termín nepodaří stihnout.

Den učitelů

Spolu s roztockými pedagogy jsme poprvé společně oslavili Den učitelů. Dovolte mi, abych prostřednictvím Odrazu poděkoval všem roztockým učitelkám, učitelům, ale i ostatním zaměstnancům školy, školek a ZUŠ. Vaší práce si velmi vážím a obdivuji Vás. Děkuji!    

S přáním hezkých jarních dní

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Slovo starosty | Jan Jakob
Slovo starosty | Jan Jakob
Slovo starosty | Jan Jakob
Slovo starosty | Jan Jakob

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.