Slovo starosty

Škola má novou ředitelku

Konkurzního řízení se účastnili čtyři uchazeči, resp. uchazečky. Konkurzní komise pečlivě posoudila všechny čtyři vypracované koncepce rozvoje školy a se všemi kandidáty na ředitele vedla rozhovor. Následně doporučila radě města pořadí uchazečů. Rada města doporučené pořadí respektovala a do pozice ředitelky základní školy od 1. srpna (konkurz byl vyhlášen s tímto termínem) jmenovala paní Mgr. Olgu Janouškovou. Protože ale již nyní je potřeba zabezpečit především personální zajištění příštího školního roku, pověřila rada města paní Janouškovou řízením školy již od 31. května tohoto roku. V praxi to znamená, že nová paní ředitelka již svou funkci vykonává.

Jsem přesvědčený, že konkurzní komise i rada města vybraly tu nejvhodnější kandidátku. Paní Janoušková na škole dlouhodobě působí a velmi dobře zná kladné stránky i problémy naší školy. Nové paní ředitelce přeji v její nelehké práci pevné nervy a hlavně mnoho úspěchů. Věřím, že škola bude pod jejím vedením jen vzkvétat.

Rád bych zde poděkoval všem členům konkurzní komise za jejich zodpovědný přístup a nezištně odvedenou práci.

Epidemie střevní chřipky

Aby toho nová paní ředitelka neměla od začátku málo, vypukla na škole v přírodě epidemie patrně střevní chřipky. Jako rodič jsem se do řešení situace zapojil. Proto bych rád poděkoval všem pedagožkám, které na škole v přírodě byly. Viděl jsem profesionální práci a osobní nasazení, díky němuž se podařilo kritickou situaci zvládnout. Jsem rád, že se projevila i vzájemná podpora rodičů, zejména při převozu dětí do Roztok.

Zahrádkáři

V minulém čísle Odrazu mě napadl pan zastupitel Jandík kvůli tomu, že mám zahrádku na městském pozemku. Jsem členem zahrádkářského svazu, který na zmiňovaném pozemku hospodaří již 37 let. Drtivá většina ze stovek roztockých zahrádkářů hospodaří na různých městských pozemcích. Rád bych zde všechny roztocké zahrádkáře uklidnil. Nejen proto, že jsem sám zahrádkář, budu vždy prosazovat, aby byly roztocké zahrádkářské osady zachovány. Tyto ostrovy zeleně nesmějí padnout kvůli rozšiřování výstavby. Vím, že zahrádkářská činnost má mnoho pozitiv pro své okolí i pro pozitivní klima mezilidských vztahů. Jsem si téměř jistý, že zvláštní postoj pana Jandíka je mezi zastupiteli výjimkou. I přesto může mít někdo o mém zahrádkaření pochybnosti, proto si Vás dovoluji pozvat tentokrát ne na pivo se starostou, ale na špekáčky se starostou na mé zahrádce. Zároveň můžeme prodiskutovat cokoli, co Vás bude zajímat, nebo můžeme prostě přivítat začátek prázdnin. Rád Vám svou zahrádku (ulice Třebízského, naproti školce za skleníky) ukážu v sobotu 2. července od 15 do 17 hodin.

S přáním hezkých dnů


Jan Jakob
starosta města Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Slovo starosty | Jan Jakob
Je to běh na dlouhou trať | Jaroslav Drda
Zločin ve škole | Jaroslav Huk
Poděkování | Petr Flek

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.