Slovo starosty

Vážení spoluobčané, ačkoli jsou prázdniny v plném proudu a zdálo by se, že můžeme mít, jak se říká, okurkovou sezonu, v Roztokách se pořád něco děje.

Nová studie lokality u přívozu

Jsem velmi rád, že se podařilo výrazně pohnout se smělým nápadem udělat něco s lokalitou u přívozu. Máme schválenou tzv. územní studii pro využití tohoto prostranství. Se zkrášlením přívozu je počítáno v několika etapách, které budou realizovány postupně. V té první bychom rádi upravili louku, na níž se odehrávají i Slavnosti levého a pravého břehu. Měl by zde vzniknout stánek s občerstvením, toaleta, relaxační zóna s posezením a molem k oddechu u Vltavy, prostor pro pódium a drobná sportoviště. Doufám, že práce v tomto smyslu započnou již příští rok.

Směleji působí další dvě etapy. Jedna by představovala vystavění malého přístavního mola pro rekreační lodě se zázemím, druhá pak zpřístupnění ostrova lávkou. Na ostrově by mělo vzniknout rožniště, malá pláž a krosová běžecká dráha. Tyto dvě etapy budou poněkud dražší, ale i přesto věřím, že se do nich, třeba s využitím dotací, pustíme v horizontu několika let.

V neposlední řadě se jedná o napojení cyklostezky. Ta počítá s využitím protipovodňového valu kolem zámku a penicilinky. Kromě nového povrchu, který by měl být pro cyklisty i pěší přívětivější, by se mělo jednat zejména o napojení cyklostezky na druhém konci, tedy u tzv. přeložky u vjezdu do města. Studie počítá s dvěma variantami. Buď cyklostezka vyústí přes val u vchodu do muzea, anebo bude vedena mostkem přes Únětický potok s napojením na Riegrovu ulici.

Opičí dráha

Skupina roztockých obyvatel se rozhodla udělat něco nejen pro sebe, ale i pro ostatní roztocké občany. Rozhodli se vystavět vlastními sílami i finančními prostředky opičí dráhu. Takovýto přístup považuji za ojedinělý a úctyhodný. Město požádali, zda by se našel nějaký vhodný pozemek. Společně jsme vytipovali bývalou zahrádkářskou kolonii v ulici Na Vyhlídce, která již není několik let využívána. Se svou vizí Vás seznámí sami autoři dále v Odrazu.

Zahrádkáři se sešli

Děkuji všem, kteří dorazili na akci "špekáčky se starostou" na mé zahrádce. Sešli jsme se v hojném počtu a já jsem rád, že dorazili i kolegové zahrádkáři z nedaleké, téměř sousední zahrádkářské kolonie. Dohodli jsme se na užší spolupráci všech místních organizovaných zahrádkářů. Ještě jednou děkuji, bylo to moc milé. Buřty se starostou určitě někdy zopakujeme.

Svět podle Romana Jandíka

Zastupitel a čelní představitel místní ODS pan Jandík od doby, kdy nuceně opustil naši roztockou koalici, kolem sebe šíří blbou náladu a hlavně výrazné nepravdy. V minulém čísle nás všechny strašil tím, že se prý chystáme zvyšovat místní daně a poplatky. Rád bych všechny uklidnil. Jedná se pouze o ne zcela pochopitelné, ale o to více hlasité úvahy pana Jandíka. To, že někdo chce prověřit efektivitu současného systému, ještě neznamená, že by chtěl celý systém měnit a zvyšovat daně.

Slavnosti levého a pravého břehu

Protože příští vydání Odrazu se bude do schránek roznášet až v době, kdy budou slavnosti probíhat, dovolte mi, abych Vás na ně, tedy v sobotu 10. 9. 2016, pozval. Budu již tradičně vařit kotlíkovou polévku, kterou Vám dám rád ochutnat. Těším se na setkání.

S přáním hezkého prožití druhé půle prázdnin

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Slovo starosty | Jan Jakob
Slovo starosty | Jan Jakob
Svět se zbláznil | Jaroslav Drda
Zahrádkář sobě | Roman Jandík

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.