Slovo starosty

Vážení spoluobčané, ačkoli s několikadenním zpožděním, přesto bych rád popřál všem školákům hezký vstup do nového školního roku. Všem pedagogům, kteří se o naše děti starají, přeji pevné nervy a hlavně radost z jejich tolik důležité práce.

Ještě ke studii lokality u přívozu

Jsem rád, že prezentace studie v minulém vydání Odrazu vzbudila poměrně velký ohlas. Názory se různí, ale jsou veskrze pozitivní. I přesto si dovoluji se ke studii vrátit a upřesnit zejména priority jednotlivých etap.

Osobně bych byl velmi rád, aby se v brzké době realizovala etapa č. 1 a 4. Jedná se tedy o úpravy přímo u přívozu a cyklostezku po protipovodňovém valu. Výstavba základního zázemí u přívozu je i podle Vašich reakcí nezbytná. Cyklostezka by byla potřebná i z hlediska bezpečnosti na druhé straně protipovodňového valu u vjezdu do města. Obě tyto etapy budou rozpracovány v podrobnější projektové dokumentaci. Náklady na ně budou v řádu několika milionů korun. Věřím, že oproti studii dosáhneme dalších úspor.

Zbývající etapy (marina, ostrov), které vzbudily nejvíce vášní, určitě nebudou v příštích dvou letech realizovány. Jsem ovšem rád, že studie tyto možnosti využití území prověřila.

Regulační plán Dubečnice

Proběhlo veřejné projednání návrhu regulačního plánu v lokalitě Dubečnice. Jedná se o zcela klíčový dokument pro budoucnost Roztok. Právě regulační plán je tím důležitým nástrojem, kterým můžeme jako město ovlivnit vzhled a funkčnost jednotlivých území. Také je to regulativ, jenž může zmírnit tlak developerů na masivní živelnou výstavbu, kterou v některých roztockých lokalitách plánují. V případě Dubečnice bojujeme o to, zda v Roztokách budou tisíce (podle developera) nebo pouze stovky (podle města) nových obyvatel. Upozorňuji, že výstavbu bohužel úplně zakázat nemůžeme. Tento náš boj je nelehký a je veden na několika frontách (urbanistická, právní). Prosím, držte nám palce.

Nové školky

Po období plánování a prověřování různých variant již čile projektujeme další nové školky. Jedna nová třída by měla vzniknout vedle současného Kaštánku v Palackého ulici. Další dvě třídy pak po úpravě soukromých prostor za knihovnou, kde by byla školka v nájmu. Sem se vejdou dvě nové třídy. V tuto chvíli probíhá projektování. Jsem přesvědčený, že všechny tři nové třídy školek otevřeme k začátku příštího školního roku.

Revitalizace hřiště v Tichém údolí

Jsem rád, že byla dokončena další studie, tentokrát na revitalizaci parku v Tichém údolí. Do konce roku bychom měli mít zpracovanou projektovou dokumentaci.

V    příštím roce by mohlo dojít k realizaci.

Stávající petangové hřiště bude v budoucnu doplněno o nové cvičební prvky, malou opičí dráhu, vodní prvky u Únětického potoka či přírodní edukativní prvky.

Poděkování panu Polákovi

V    srpnu ukončil pracovní poměr vedoucí Odboru správy a rozvoje města a životního prostředí pan Polák. Věnoval se mnohým velkým investičním akcím z minulých let i každodenním drobným záležitostem.

Rád bych mu touto formou poděkoval za všechnu dobře odvedenou práci.

Krajské volby

Začátkem října se uskuteční krajské volby. Krajská vláda během 4 let utratí za každého občana našeho kraje 70 tisíc korun. Proto si Vás dovoluji požádat, abyste ke krajským volbám přišli a volili. A ať už budete volit kteroukoli stranu, určitě by bylo dobré, abyste svým preferenčním hlasem podpořili roztocké kandidáty.

S upřímným pozdravem


Jan Jakob
starosta města Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.