Slovo starosty


Nová budova školy v Žalově

V minulém čísle Odrazu jsem Vám představil vizi nové žalovské budovy školy. Tomuto tématu se velmi pečlivě věnovali zastupitelé na svém zasedání. Celá záležitost byla probrána ze všech možných úhlů pohledu. Jsem rád, že následně zastupitelstvo schválilo Memorandum o spolupráci při výstavbě areálu VTP Žalov a ZŠ Žalov mezi městem Roztoky a společností VTP Žalov s.r.o. V příštích týdnech budeme řešit následné kroky, které jsou pro realizaci projektu nezbytné. O těch Vás budeme informovat. Věřím, že to dobře dopadne a že možná už za dva roky budeme mít další krásnou novou budovu základní školy, která nám na několik desetiletí vyřeší problémy s kapacitou.

Regulační plán Dubečnice

Zastupitelstvo také schválilo regulační plán pro oblast Dubečnice. Jedná se o zcela klíčový dokument pro budoucnost Roztok. Právě regulační plán je tím důležitým nástrojem, kterým můžeme jako město ovlivnit vzhled a funkčnost jednotlivých území. Také je to regulativ jenž může zmírnit tlak developerů na masivní živelnou výstavbu, kterou v některých roztockých lokalitách plánují. V případě Dubečnice bojujeme o to, zda v Roztokách budou tisíce (podle developera) nebo pouze stovky (podle města) nových obyvatel. Upozorňuji, že výstavbu bohužel úplně zakázat nemůžeme. Věřím, že regulační plán nabude právní moci a bude tak pro stavebníky v této lokalitě závazný a nepřekročitelný.

Nové školky

Opakovaně se mi množí dotazy na nové školky, proto si dovolím mírně aktualizovat informaci z minulého čísla. Po období plánování a prověřování různých variant již čile projektujeme další nové školky. Jedna nová třída by měla vzniknout vedle současného Kaštánku v Palackého ulici. Po diskusi s občany z této lokality jsme se shodli, že jedna nová třída je zde maximem možného. Další třídy pak projektujeme v soukromých prostorech za knihovnou, kde by byla školka v nájmu. Sem se vejdou dvě nové třídy. Jsem přesvědčený, že všechny tři nové třídy školek otevřeme nejpozději k začátku příštího školního roku.

Studie lokality u přívozu

Zaznamenal jsem i několik dotazů na studii lokality u přívozu. Mnozí to z Odrazu pochopili tak, že chceme v příštích letech zrealizovat všechny etapy, které by stály několik desítek milionů korun. Rád bych to uvedl na pravou míru. V horizontu dvou let bychom rádi provedli úpravy přímo u přívozu (etapa č. 1) a cyklostezku přes protipovodňový val s vyřešením nyní nebezpečného napojení na druhé straně u přeložky (etapa č. 4). Studie prověřila možnosti využití tohoto území a nákladnější výstavbu mariny a lávky na ostrov v příštích letech neplánujeme.

S pozdravem


Jan Jakob
starosta města Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Slovo starosty | Jan Jakob
Slovo starosty | Jan Jakob
Slovo starosty | Jan Jakob
Slovo starosty | Jan Jakob
Slovo starosty | Jan Jakob

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.