Stanovisko spol. Jena při hodnocení stavu stromů v ul. Jana Palacha

Hodnocenými stromy byl Acer platanoides Globosum - javor mléč, kulovitá forma. Při hodnocení bylo popsáno a ohodnoceno 59 stromů. Pouze 8 jedinců je mladá výsadba s perspektivou dalšího růstu. Biologický a kompoziční aspekt dendrologického potenciálu ostatní zeleně je nízký, většina dřevin je ve špatném stavu, za zenitem své životnosti. Stromy rostou v malých výsadbových mísách po straně chodníku směrem ke komunikaci. Dřeviny jsou ovlivněny stanovištěm, malým růstovým prostorem, zatížením a znečištěním. Stromy byly vysázeny před 50 lety, nyní jsou ve značné míře napadeny houbami především v koruně, ale i na kmeni. V koruně se vyskytují suché větve, jejichž vylomením dochází k otevřeným ranám a tím k možnému místu infekcí. U některých stromů část koruny (směrem ke komunikaci) zcela chybí. Stromy v místě nasazení koruny vykazují známky boulovitosti. Otevřené trouchnivé jádro je patrné nejen v koruně, ale i výjimečně na kmeni. Několik jedinců je mechanicky poškozeno u báze kmene. 

Vzhledem k velkým zásahům do kořenového systému stromů a s ohledem na jejich špatný zdravotní stav je navrženo odstranění všech vzrostlých jedinců, pouze s ponecháním mladých perspektivních dřevin. 

Mladé stromy je možné ponechat na místě nebo přesadit na nové stanoviště, dle plánované dokumentace návrhu obnovy stromořadí.

JENA, Středisko projekce, realizace a údržby zeleně

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.