„Staňte se solí země“

Milí sousedé,

„staňte se solí země...“ bylo hlavním mottem Evropského setkání mládeže v Praze a okolí, organizovaného komunitou Taizé. Rádi bychom vám, občanům Roztok, Žalova i přátelům z okolních obcí, poděkovali za to, že jsme se skutečně stali společně solí země a dodali tu správnou chuť, která všechny spojila, povzbudila a dodala nové síly do budoucích dnů a týdnů.

Děkujeme vám za vřelé přijetí poutníků ve vašich rodinách, za teplo vašich srdcí i domovů, za peněžní i hmotné dary, za ochotu, vstřícnost a pochopení, kterých si velice vážíme.

Setkání mládeže v Praze se zúčastnilo přes 30 tisíc mladých lidí, kteří přijeli z 65 zemí. V našich obou školách i rodinách se s námi setkávalo 447 poutníků nejen z mnoha evropských zemí, z Francie, Španělska, Itálie, Chorvatska, Maďarska, Běloruska, Litvy, Polska, Slovenska, Ukrajiny, Čech, ale i z Arménie, Indie, Jižní Koreje, Filipín a Jihoafrické republiky, věřící i nevěřící, kteří i díky vaší podpoře mohli pocítit, že jsme sice z odlišných koutů světa, ale přesto vnímáme to podstatné, co nás spojuje. Chuť soli je všude stejná...

Naše poděkování patří celému městu, všem obyvatelům Roztok i obyvatelům přilehlých obcí, kteří nám pomohli. Jmenovitě bychom chtěli poděkovat panu starostovi Janu Jakobovi, panu řediteli Základní školy Roztoky Petru Bezděkovi i zaměstnancům obou školních budov, paní Ditě Blechové a Drahomíře Moravcové, manželům Pelcovým, panu Martinu Procházkovi a jeho kolegovi, milým kuchařkám v Žalově.

Poděkování patří také otci Petru Bubeníčkovi, paní farářce Jarmile Kučerové, všem roztockým farníkům napříč všemi denominacemi, za přátelskou, sousedskou i duchovní podporu.

Z dalších roztockých institucí bychom chtěli vyjmenovat turistické oddíly, Tomíky, Draky a skauty, dále Roztoč, Lesní školku, policii, hasiče, roztockou pekárnu, pana kuchaře Zdeňka Veselého, restauraci Na Vrškách, pana Sládka a Technické služby, pracovníky Českých drah a řidiče autobusů, kterým děkujeme za trpělivost a pochopení.

Rádi bychom vám tlumočili pozdravy a díky od účastníků setkání všem roztockým obyvatelům za pohostinnost a důvěru, se kterou je přijali ve svých domovech. Ještě jednou děkujeme. Kéž sůl nepozbude tu správnou chuť!!

Za organizační tým Taizé Roztoky
Magdalena a Milan Nikodýmovi

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.