Stavba v Nádražní ulici

V čísle 12/2012 Odrazu vyšel stručný článek „Stanovisko města k Obytnému souboru v Nádražní ulici.“ V článku, který patrně představuje stanovisko Rady města, rada poučuje občany, že město nemůže povolovat různé stavby, protože o tomto rozhoduje stavební odbor, který je na městu nezávislý. To je pravda, ale město přece jen může víc, než uvádí.

Dne 20. 11. 2012 se konalo veřejné ústní jednání, bohužel „Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání na 20. 11. 2012 od 10 hodin“ bylo „vyvěšeno“ na vratech v Nádražní ulici, které jsou přes den otevřené. Obyčejný člověk, který není zvyklý nahlížet do cizích dvorů, případně ani neprochází pěšky kolem otevřených vrat v Nádražní ulici, si tuto informaci nepřečetl. A nepřišel na veřejné ústní jednání. To byl i můj případ.

Město by se mělo zasadit, aby tyto informace byly lépe oznamovány, než jen na jedněch vratech. U tak důležité stavby pro město (při schválení uvedené varianty hrozí zácpy u nádraží - a to se týká více roztockých lidí, než jen bezprostředních sousedů v Nádražní ulici) bych očekával, že město informaci uveřejní i v Odraze, aby na projednání mohlo přijít co nejvíce lidí.

Dále bych u tak významného bodu k projednání uvítal, kdyby projednání bylo nařízeno na večerní hodinu a nikoli na 10:00 ráno. Město jako účastník řízení mohlo stavební odbor požádat, aby jednání nařídil na odpolední hodiny. Stejně jako když zasedá zastupitelstvo. To taky nezasedá od 10 ráno.

V současné době (konec roku 2012) je stav takový, že Územní řízení se přerušuje do 30. 6. 2013. Tato informace byla na elektronické úřední desce Města Roztoky vyvěšena 19. 12. 2012 a stažena z elektronické úřední desky měla být 2. 1. 2013. Náhodou to padlo do období, kdy se mnoho lidí na elektronickou úřední desku nedívá.

Pro město je to natolik důležitá stavba, že se dostala i do nové koaliční smlouvy. Od radnice v této věci očekávám, že

a) bude v Odraze informovat o dalších budoucích jednáních v dané věci, na které je povolena účast veřejnosti (to se týká i všech dalších budoucích veřejných projednání dalších staveb),

b) vysvětlí, co v nové koaliční smlouvě znamená „Koalice se zavazuje, že přijme tyto regulační plány: Lokalita Nádražní (nedojde-li k dohodě s investorem)“,

c) bude v Odraze prezentovat, jaké dohody chce s investorem uzavřít,

d) založí na www.roztoky.cz speciální sekci „Lokalita Nádražní“, kde bude občany informovat o průběhu schvalování stavby (to platí i pro další významné budoucí stavby v Roztokách), a budou zde veřejně přístupné doklady, které již nejsou dostupné na elektronické Úřední desce města Roztoky, dále zde budou usnesení, které město v dané věci přijalo (v Odraze 12/2012 je jen stručně uvedeno, že „Radní se jednomyslně shodli na formulaci usnesení - stanoviska města k Obytnému souboru. Pro jeho obsažnost uvedu jen hlavní body.“ V tak důležitém bodu by bylo vhodné, aby občané měli přístup k celému textu).

e) zorganizuje veřejné slyšení, na kterém občanům vysvětlí, jak chce postupovat, a oznámení o veřejném slyšení zveřejní v Odraze.

Pro občany připomínám, že v dané lokalitě má být postaveno 134 bytů, restaurace, obchody Investor předpokládá vybudovat 195 garážových stání a předpokládá, že v komplexu bude 375 obyvatel. A všichni budou vyjíždět do Nádražní ulice naproti nádraží.

Lukáš Křístek
Jungmannova 1738, Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.