Stavební úřad a kdo je víc?

Věru nemá mnoho lidí takové štěstí, mít takový unikátní stavební úřad jako my. Od roku 2002, kdy jsem se s tímto fenoménem setkal, se zde vyměnilo pár úředníků, leč duch úřadu zůstává stále stejný. Řekl bych dokonce, že současný vedoucí SÚ dotáhl vše k naprosté dokonalosti, přestože by člověk předpokládal, že se z fatálních chyb svých předchůdců spíše poučí. A jaký že ten „duch“ vlastně je, ptáte se? Náš úřad pochopil slovo „stavební“ ve svém názvu zřejmě tak, že je jeho posláním chránit nerušené podnikání všelijakých developerů, tedy výstavbu jakéhokoli druhu, před úklady, jež jim chystají zlí občané města Roztok, prostřednictvím záludností územních plánů, stavebního zákona a jiných, naprosto nesmyslných předpisů. Ty, naštěstí, náš úřad úspěšně potírá a ignoruje.

Příkladným výsledkem takovéto bohulibé činnosti je spousta pěkných staveb a areálů v našem (dříve?) krásném městě, například rodinné domky na Panenské II, Solníky atd.

A jakým způsobem, že se náš SÚ k těmto cílům dostává? Metod je několik. Za prvé - ignorance územního plánu. Příkladem tohoto jsou bytové domy na Žalově, vedle benzinové pumpy a lokalita na Panenské II, kde UP požadoval pruhy zeleně (myslím, že pětimetrové) mezi stávající zástavbou a novými domky. Zkuste si je tam najít. Dále rodinné domky na Panenské I, které nám nějak záhadně „vyhřezly“ z plochy pro ně původně určeně, a ejhle, nyní jsou příliš blízko stavbám vědeckotechnického parku. Rodinný domek pana Vojtěchovského u tenisových kurtů na Žalově, který se nám jakousi zvláštní souhrou okolností dostal na plochu původně určenou pro park (ale nebojte, jenom asi dvěma třetinami své plochy). Toto rozhodnutí bylo městem napadnuto v souladu se správním řádem - náš SÚ si vzal půl roku!!! na rozmyšlenou, aby pak stížnost zamítl, pěkně v pátek před Vánocemi - to aby 15 dní na dovolání proběhlo pokojně přes Vánoce a Nový rok, tedy aby vše pokud možno bez povšimnutí zapadlo.

Další úspěšnou metodou je ignorance stavebního zákona. Že pro vydání stavebního či územního rozhodnutí je třeba souhlas vlastníka nemovitosti? Ale prosím vás.

V územních rozhodnutích a stavebních povoleních na lokalitu Na Panenské II takových souhlasů několik chybí. Například můj osobně, případně souhlas pana V., přes jehož pozemek jdou inženýrské sítě a komunikace. A vidíte, přesto stavby stojí, přece se nebudeme zabývat malichernostmi. Také se kolem té komunikace strhla nakonec pěkná mela. Anebo nová lávka přes rokli Žalovského potoka - že stavební zákon požaduje na dotčené parcely smlouvu? A zase pan V. Člověk by řekl, že po kauze s komunikací přes jeho pozemky bude SÚ více než opatrný. A ono ejhle - pan vedoucí mi jaksi smlouvu ve spisu nebyl schopen ukázat a ještě mi vynadal, že se šťourám do věcí, do kterých mi nic není. Čekám, že za pět let si „svou“ část lávky pan V. odřízne a odnese domů.

Dalo by se samozřejmě pokračovat dál a dál, například kolaudační souhlas vydaný naším SÚ na stavbu povolenou vodoprávním úřadem v Černošicích - tomu se úředník v Černošicích jen smál se slovy „...jo Roztoky, no jo...“, ale obávám se, že čtenář by se již začal nudit.

No nezbývá popřát do nového roku našemu SÚ hodně úspěchů při jeho další (destruktivní) činnosti.

Michal Hadraba
za OS Broukus Dollus, autorizovaný inženýr v oboru městského inženýrství

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.