Středočeské muzeum

Roztoky, Zámek 1, tel. 233 029 011, e-mail: muzeum@muzeum-roztoky.cz Otevřeno: st-ne 10-18 hod.

Stálé expozice

   Jak bydlel a úřadoval pan správce / Vrchnostenská správa panství. Nahlédněte, jak a kde bydlel a pracoval vrchnostenský úředník Lichtenštejnského panství na konci 18. století.

   Jak se jezdilo do Roztok na letní byt / Život v letovisku. Prostřednictvím vilových interiérů poznáme životní styl „lufťáků“ druhé poloviny 19. století, a to včetně prezentované dobové módy.

   Ateliér Zdenky Braunerové (1858-1934) JIŽ OTEVŘEN! Stálá expozice malířky, grafičky, knižní výtvarnice a organizátorky kulturního života. Přijďte si prohlédnout po povodni zrekonstruovaný interiér... Vstup do Ateliéru na časové vstupenky, rezervace na tel. 233 029 060 nebo na e-mailu pokladna@muzeum-roztoky.cz .

Výstavy

   do 30. 9.: Dobřichovické vily - pozoruhodná sídla pražské honorace. Každá metropole měla ve svém okolí satelitní obce s víkendovými a letními rezidencemi úspěšných. V případě Prahy se „unikalo“ do Roztok a Dobřichovic. ... Malá výstavní síň

   do 31. 10.: XXII. LETNÍ KERAMICKÁ PLASTIKA - letošní ročník navazuje místem konání na loňskou výstavu, která se po povodních a následné rekonstrukci zámku vrátila do Roztok. Masa zámecké zdi, původní vodní příkop a park tvoří výjimečné pozadí pro různorodá díla vytvořená převážně z porcelánové nebo keramické hmoty. Svou tvorbu představuje 24 tvůrců ve více než 100 uměleckých kouscích. ... Areál muzea

   10. 7. - 27. 10. ČESKÝ PLAKÁT - přehlídka plakátové tvorby ze sbírky Agentury ProVás - nejrůznější výtvarné styly od přelomu 19. a 20. století do 80. let 20. století. Většina děl se zabývá obchodní reklamou, filmovou propagací a politickou propagandou. ... Velká výstavní síň / Galerie

Akce:

   29. 8. od 13 hod.: ŠERMÍŘSKÉ ROZVERNOSTI - rozloučení s prázdninami. Den plný soubojů, her pro děti, lukostřelby, řemeslných dílen, čajování a dobových trhovců... Areál muzea

   6. 9. od 17 hod.: Koncert Filharmonického komorního orchestru - na nádvoří zámku. Předprodej vstupenek zahájen 3. srpna 2015 v prodejně Pasparty a rámy - Helena Chvojková, Tyršovo nám. 380. Vstupné 250 Kč dospělí, 100 Kč děti, studenti, senioři. Více informací na www.muzeum-roztoky.cz

Atelier Zdenky Braunerove hlásí - otevřeno!!

Při slavnostním aktu se především děkovalo. Lidé využili Muzejní noc

Sobota 13. června 2015 byla pro život muzea stejně významná jako 19. červen 2014. Zatímco před rokem jsme po 12 letech od povodní otevírali zámek, letos po dvou letech od další povodně proběhlo slavnostní otevření Ateliéru Zdenky Braunerové.

Ani průtrž mračen nemohla nic ubrat na sváteční a zároveň příjemné atmosféře, která do Areálu Braunerova mlýna přivedla zástupce spolupracujících institucí muzea a především téměř stovku hostů. Těmi nejvzácnějšími se stali Isabella Monzini (praneteř Zdenky Braunerové a vnučka francouzského generála Maurice Josepha Pellého) s manželem Carlem. Pozvání přijal i Zdeněk Štefek, radní Středočeského kraje pro kulturu a památkovou péči, jenž přítomné pozdravil jménem zřizovatele muzea, zejména hejtmana Středočeského kraje Miloše Petery, který slavnostnímu otevření Ateliéru udělil záštitu.

Ředitelka muzea Zita Suchánková ve svém projevu zejména děkovala. Nejen Františku Augustu Braunerovi, který před více než 150 lety tzv. Malý mlýn pro rodinu zakoupil, Zdence Braunerové, která Ateliér podle vlastního návrhu nechala postavit, a těm, kteří se o jeho zachování zasloužili. Ředitelka Suchánková zmínila významný podíl architekta Václava Girsy na zdařilé rekonstrukci po povodni v roce 2002, vzpomněla i bezproblémovou spolupráci s firmami, které od začátku roku 2015 Ateliér rekonstruovaly. V neposlední řadě dík patřil i Středočeskému kraji za dlouhodobou podporu muzea a městu Roztoky a jeho hasičům za povodňovou pomoc a spolupráci, bez které by vzniklé škody byly daleko vyšší.

Se slovy spisovatele Františka Kožíka: „V roztockém ateliéru ležela na popelníku nedokouřená cigareta, na stolku rozečtená kniha, na stojanu rozmalovaný obraz. Ampliony ze Sakury hlásily starým stromům na zahradě, že jejich největší přítelkyně zemřela...,“ pozvala ředitelka Suchánková hosty na prohlídku Ateliéru, který nyní působí dojmem, že jeho majitelka možná jen na chvíli odešla... Díky právě probíhající Muzejní noci zvídaví návštěvníci přicházeli až do dvaadvacáté hodiny.

O doprovodný kulturní program se v podvečerním čase postaral smíšený pěvecký sbor Rosa a večer završilo vystoupení Filharmonického komorního orchestru, odměněné nadšeným aplausem publika.

Od 14. června 2015 je do Ateliéru vstup na časové vstupenky, rezervace: 

na tel. 233 029 060 nebo na e-mailu pokladna@muzeum-roztoky.cz, max. počet osob ve skupině je 7. Vstupné 30 Kč pro děti do 15 let a 50 Kč pro dospělé, 130 Kč rodinné vstupné (2 dospělí + max. 4 děti).

Český plakát

Výstava ČESKÝ PLAKÁT... si vzala za cíl zdokumentovat nejrůznější výtvarné styly v plakátu od přelomu 19. a 20. století do 80. let 20. století. Většina se zabývá obchodní reklamou, filmovou propagací a politickou propagandou. Výstavu můžete vidět od 10. července do 27. září 2015, od středy do neděle 10-18 hodin v obou výstavních prostorách: Velké výstavní síni a Galerii/Kabinetu.

Nejstarší české historické plakáty jsou ve stylu secese a art deco. Vedle ukázky anonymních českých plakátistů a typografů mají své zastoupení v Roztokách představitelé školy geometrického stylu art deco v plakátu Františka Kysely (1881-1941) a Jaroslava Bendy (1882-1970).

Patrně největší pozornost přitáhne objevná tvorba Miloše Slováka (1885-1951), dnes téměř zapomenutého českého malíře a reklamního grafika, který získal praktické zkušenosti ve Spojených státech, kam po ukončení studia odjel kolem roku 1914 na stáž. V obchodní reklamě dosáhl prestižního postavení grafického designéra u firmy Baťa ve Zlíně, kde se po celá 30. léta podílel na tvorbě Baťova firemního stylu. Zaujme pozoruhodnou šíří návrhů pro úspěšné prvorepublikové firmy Sypsi a Thymolin. Z té doby se také traduje výraz „thymolinový úsměv“.

Unikátní litografií je prezentován i nejvýznamnější tvůrce secese Alfons Mucha (1860-1939), který svá stěžejní divadelní plakátová díla vytvořil na sklonku 19. století v Paříži.

Politická propaganda je na výstavě zastoupena souborem ukázek prvorepublikových politických plakátů z třicátých let, které doplňuje styl tzv. socialistického realismu. Plakáty do sklonku 80. let tvořily typický kolorit veřejného prostoru s výzvami k prvomájovým oslavám, mezinárodním dnům dětí a žen...

Významné postavení v historii tištěné reklamy měl český filmový plakát, především pak ve znárodněném poválečném československém filmovém průmyslu mezi lety 1945 až 1992. Byly to právě české filmové plakáty, které na výstavách při mezinárodních filmových festivalech v Karlových Varech, Cannes, Paříži, Chicagu a Hollywoodu získávaly prestižní ocenění! Zdeněk Ziegler (*1932) se v roce 1970 proslavil plakátem Psycho k filmovému hororu Alfreda Hitchcocka. Karel Vaca (1919-1989) vytvořil mj. v roce 1962 oceněný plakát ke Sladkému životu Federica Felliniho. Mezi pracemi dalšího vynikajícího grafika Milana Grygara (*1926) nechybí plakát Muzika pro dva, za který obdržel Stříbrného Huga na festivalu v Chicagu v roce 1980.

Výstavu ČESKÝ PLAKÁT. pro Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy připravila Agentura ProVás, která provozuje v Praze od dubna 1999 prodejní galerii historických plakátů a jejich reprintů. Současná výstava prezentuje výběr děl z jejího rozsáhlého archivu. Agentura sama vznikla v roce 1996 mj. s posláním vytvářet pracovní a podnikatelské příležitosti pro osoby se zdravotním znevýhodněním.

Marcela Uhlíková

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.