Středočeské muzeum v roce 2015

Zámek

Po rozsáhlé rekonstrukci roztockého zámku, kterou si vyžádala povodeň v roce 2002, čeká na návštěvníky od června 2014 zrestaurovaný např. Renesanční sál s malovaným trámovým stropem a torzálně dochovanými nástěnnými malbami. Obnovou prošla i původně gotická arkýřová kaple v tzv. Historickém sále, jejíž nástěnné malby představují jedinečné malířské dílo srovnatelné se soudobými malbami dvorského okruhu Václava IV. Ve zrekonstruovaných prostorách zámku vznikly dvě zcela nové prohlídkové trasy. Expozice Vrchnostenská správa panství aneb jak bydlel a úřadoval pan správce přibližuje chod lichtenštejnské správy panství Roztoky a velkostatku (1623-1803), jeho kancelář I nezbytné obytné zázemí včetně kuchyně a špižírny. Historicky odráží závěr knížecí držby panství, dobu kolem roku 1800.

Prohlídková trasa pokračuje expozicí Život v letovisku aneb jak se jezdilo do Roztok na letní byt, která se věnuje významnému fenoménu vilových letovisek vznikajících v blízkosti Prahy zhruba od šedesátých let 19. století. Prezentované interiéry přibližují život ve vilách a letních sídlech v roztockém Tichém údolí v letech 1870-1940, a to včetně dobové módy.

Areál zámku

Skrývá řadu architektonicky zajímavých a historicky cenných prostor, zámek nabízí historické expozice, hospodářské budovy slouží pro pořádání výstav a kulturních programů. Samotný zámek má bohatou historii a prošel složitým stavebním vývojem. První zmínky ze 13. století dokládají vznik vodní tvrze. Na sklonku 14. století zde dali pražští měšťané, bratři Eberhard a Reinhard z Remeše, postavit nový palác s kaplí, sevřený dvěma věžemi. Na přelomu 16. a 17. století rytíři Boryňové ze Lhoty přestavěli tvrz na renesanční zámek, který byl upraven v 18. století do dnešní podoby.

Ateliér Zdenky Braunerové

Stálá expozice české malířky, graficky, knižní výtvarnice a organizátorky uměleckého a kulturního dění. Navozuje atmosféru původního prostředí ateliéru, který si nechala postavit podle vlastního návrhu v letech 1903 až 1904. V průběhu roku 2014 prošla budova rekonstrukcí, kterou si vyžádala povodeň v roce 2013. Slavnostní otevření je naplánováno na 13. červen 2015, kdy v rámci Muzejní noci proběhne Salon Zdenky Braunerové. Podrobný program na www.muzeum-roztoky.cz. Po zprovoznění bude umožněn vstup na časové vstupenky, rezervace na tel. 233 029 060, nebo pokladna@muzeum-roztoky.cz.

Otevřeno

celoročně: středa-neděle 10-18 hodin

Kontakt

tel.: 233 029 011,233 029 055 - IC, 233 029 060 - pokladna

e-mail: muzeum@muzeum-roztoky.cz, pokladna@muzeum-roztoky.cz

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.