Stříbro Roztok - nestačí jen mluvit!

Po ostudné anabázi s Maxmiliánkou a k ní přiléhající nemovitosti s památkově chráněnou vilou č. p. 124 a dalších pustnoucích nemovitostech, které jsou v majetku města Roztoky, se mě jako vlastníka nemovitosti v Tichém údolí dotýká obnova a údržba protipovodňových opatření, která byla vybudována za starosty p. Chytila, ale zejména neuspokojivý stav pozemků, které pravděpodobně neobhospodařuje město, které ale mohou způsobit rozsáhlé škody na majetku obyvatel a možná i jejich zdraví nebo životech. Jedná se zejména o porosty v Tichém údolí, zejména pak v okolí Únětického potoka, kde není vykonávána dostatečná péče o tok a současný stav porostů (některé jsou správcem dokonce označeny), a ohrožují bezpečnost obyvatelstva ve zmíněném území a zejména ohrožují bezpečnost území v případě povodně.

Povodňové nebezpečí skutečně nepřeceňuji, ale možnost pádu kmenů do potoka a vzniku bariéry pro tok je reálná (potvrzují to zkušenosti z povodní na severní Moravě i u nás ve středních Čechách).

Problém je asi v tom, že dokud se něco katastrofického nestane, tak se tím nikdo nezabývá, lidé dále parkují v povolených zónách, i technické zábrany blokují přístup záchranných sborů. Za starých časů byly prokazatelně budovány zábrany odtoku přívalových vod v uvedené oblasti. Bylo řešeno odvedení srážkových vod v údolí.

Otázkou ovšem zůstává, kdo bude jednou platit vzniklé škody. Pokud by to měli opět zaplatit občané - myslím si, že už nebudou mlčet. Někdo je za současný stav zodpovědný a měl by postiženým za škody zaplatit. To si, myslím, je pravicová politika, a jestli někdo přijde s tím, že někdo má větší, nebo menší nárok na ochranu státu, tak podle mého názoru nemá ve veřejné správě místo. Hraje tzv. levou a to nemíním politicky. Naši předkové by asi řekli: Je to křivák.

Martin Štifter

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.