Stromy a my - havarijní kácení & péče o veřejnou zeleň

Zákon o ochraně přírody a krajiny v § 8 (Povolení ke kácení dřevin), odst. 4, uvádí: „Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení." Jde tedy o situace, kdy hrozí riziko z prodlení, které nastává u konstrukčně narušených stromů po silném větru a přírodních katastrofách. Důvod pro havarijní kácení tak nesplňuje dlouhodobě narušený strom ani parkující automobil pod ním, který lze naopak zaparkovat jinam. Celé znění zákona najdete na: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114.

Zákon o ochraně přírody ani prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb. nestanoví výslovně formu a náležitosti oznámení kácení takových stromů. Vzhledem k dostatečné určitosti a srozumitelnosti oznámení se oznamovatelům doporučuje jej provést písemnou formou s obsahem korespondujícím s předběžným oznámením u pěstebních a zdravotních důvodů. Oznamovací povinnost má ten, kdo ohrožující dřevinu fakticky odstraňuje, nemusí se vždy jednat o vlastníka (nájemce).

Děkuji všem za sdílení zkušeností s péčí o roztockou veřejnou zeleň.

V příštím článku Stromy a my - odpovědi uvedu souhrn toho, co jsem z nich zjistil a co si o tom myslím. Všem, kteří mají nějaký dotaz nebo problém s péčí o veřejnou zeleň, doporučuji jako první kontaktovat Odbor životního prostředí MěÚ Roztoky. Jsem přesvědčený, že se setkáte s ochotou a dostanete jasnou odpověď.

Obecně si myslím, že péče o roztockou zeleň je v dobrém stavu. Denní práce lidí, kteří se o ni starají, není, kromě sekání trávy a kácení stromů, tolik vidět, a tak myslím, že o tom, co dělají a plánují, by měli pravidelně a předem psát, aby nevznikala nedorozumění a mylné informace. Co roztocké zeleni opravdu chybí, je plán péče, sepsaná dlouhodobá koncepce a především, především štědřejší rozpočet, například na pravidelnou aktualizaci pasportu zeleně.

Navrhuji, aby na www.roztoky.cz vznikla kolonka: Veřejná zeleň. 

S přáním šťastných domovů

Jiří Macák
člen kontrolního výboru a strany zelených www.szroztoky.cz

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.