Stromy jsou také obyvatelé

Na úvod přiznávám, že příspěvek přichází pozdě a vyřezanou alej čítající desítky javorů na Palachově ulici již nezachrání. Rovněž přiznávám, že z důvodu zaneprázdnění jsem informace o plánované výstavbě nestudoval a situaci jsem zaznamenal až v okamžiku jejich kácení letos na jaře. Doufám, že příspěvek přinese informace, které příště při rozhodování mohou převážit střelky vah na tu správnou stranu pro stromy, ale především pro nás.

Člověk procházející touto alejí nepotřeboval v deštivých dnech deštník a v úmorném vedru mu javory poskytovaly blahodárný stín. Hlavaté javory vznikají ořezem javoru babyka nebo javoru mléče a dožívají se až 200 let. Dřevořezbou se zabývám 30 let, a proto vím, že smetanově mléčné dřevo začíná u starších javorů černat, ale je pořád zdravé. Desítky poražených javorů, zhruba 60 let starých, byly zdravé! Výjimkou byly asi 2 stromy, jejichž kmen začal trouchnivět. Tuto frekvenci nemocných stromů najdete však v každé skupině zdravých stromů! Informační tabule městského úřadu na místě přitom deklaruje přestárlé stromy. Pokud existuje odborný posudek na špatný stav stromů, ani ten nezviklá můj názor na to, že pod hlavatými javory jsme mohli my, naše děti a vnuci chodit ještě dalších 100 let! V zájmu javorů jsem dlouze váhal, jestli předložit důkaz tohoto tvrzení. Tím důkazem je, že zbylé roztocké hlavaté javory stejného stáří, pokud je opět neporazí, s námi tady budou další desítky let. Chápu, že pro stavební práce byly javory velkou komplikací, ale v projektu se s nimi mohlo počítat. Vyrváno ze země bylo i několik mladých javorů v Palachově ulici proti Albertu, kterým, pokud byly přesazeny, potrvá až 8 měsíců, než se obnoví symbióza kořenového systému a stromy opět začnou žít. Na závěr bych si přál, abychom se v přístupu k zeleni podobali co nejvíce obyvatelům ze severu Evropy. Například finská rodina požádá projektanta, aby šikmou břízu na pozemku zakomponoval do stavby rodinného domu, a každý z členů rodiny se raduje ze svého stromu ve svém pokoji. Všichni asi uznáme, že to je extrém, ale dlouho žijící organismus, jakým je strom, si citlivý a pokorný přístup zaslouží. Je to individuum, které žije několik lidských životů. Pod zemí vypadá stejně jako nad zemí a jeho koruna, zejména hlavatá, a kořeny vytvářejí domov doslova pro tisíce jednobuněčných a mnohobuněčných organismů. Na rozdíl od nás žije pořád na jednom místě a to nás na nich rovněž fascinuje a podvědomě taky stabilizuje k místu, kde jsme vyrůstali nebo kde delší dobu žijeme. Stromu je však ke škodě, že se nemůže přímo účastnit duchovních a světských záležitostí lidí. I když v duchovním životě mnoha kultur představoval a pořád představuje prioritu, naše kultura to není a o to víc světské věci bychom za stromy měli vyřizovat my lidé. Strom je zkrátka taky obyvatel.

Nejsem fanatikem, který je proti kácení přestárlých stromů nebo hustých porostů náletových dřevin. Mám ale za to, že z důvodu dlouhověkosti stromů bychom se měli snažit co nejvíce je zachovat. Po několika týdnech smutku z osudu hlavatých javorů se těším z kvetoucích sakur, které nás naštěstí nenapadlo pokácet. Pořád doufám i v lokální patriotismus občanů a zastupitelů Roztok, kterého nedílnou součástí budou i stromy.

doc. MVDr. Oto Melter, Ph.D.
Roztoky

Vyjádření oddělení životního prostředí

Pan doktor Melter má právo na svůj vlastní názor a má také právo svůj názor veřejně prezentovat.

Vážíme si lidí, kteří se zajímají o současný život ve městě a o jeho budoucnost. Proto také byla již koncem minulého roku veřejnost informována o situaci v ul. Jana Palacha. Jednalo se o erudované informace, podložené na základě znaleckého posudku a také na základě fyzické kontroly stavu stromořadí. Nejsme žádní diletanti. Věc byla také projednávána na komisi životního prostředí, která je poradním orgánem rady města a dále samotnou radou města. Po zvážení všech aspektů jsme dospěli k rozhodnutí houbou napadené stromořadí obnovit.

Přesvědčení pana Meltera bereme na vědomí, ale stromy nebyly zdravé a na tomto stanovišti a v těchto podmínkách by 100 let nerostly. Rovněž odmítáme komentář ohledně mladých jedinců javorů. Javory byly v předjaří vyjmuty a přesazeny.

Tímto bychom chtěli uvést situaci na pravou míru tak, aby byla veřejnost objektivně informována, jako např. v článku kolegyně z komise ŽP paní Hoškové v minulém čísle.

Ing. Radka Reváková,
odd. životního prostředí MÚ

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.