Odraz 6/2016

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Léto v Rožálku

Blíží se čas prázdnin a i v mateřském centru bude během léta pozměněn harmonogram kroužků. V červenci bude Rožálek zavřený, v srpnu se ale můžete těšit na dva tematické týdny prázdninových aktivit. Od 1. do 5. srpna pořádáme Plavecký a pohybový týden a od 8. do 12. srpna Týden řemesel plný výletů a řemeslných dílen v blízkém i vzdálenějším okolí. Na obě akce je nutná rezervace předem. Na druhou polovinu srpna připravujeme tradiční Cestu za pokladem. Pro bližší informace sledujte naše webové a nově i facebookové stránky.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o.

Roztoky, Zámek 1, tel. 233 029 011,

e-mail: muzeum@muzeum-roztoky.cz,

Otevřeno: st-ne 10.00-18.00 hod.

V návštěvní době je otevřena kavárnička "Pro Vás".

Knihovna muzea otevřena: st 8.00-12.00 a 12.30-16.30 hod.

Vstupné: Ateliér ZB, Výstavy, Zámek - základní 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné (2 dospělí + max. 4 děti) 130 Kč.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Spolek Art a Craft mozaika

Mozaikování: so 2. 7. 10.30 - 16.30 hod., ne 17. 7. 10.30 - 16.30 hod., so 13. 8. 10.30 -

16.30 hod.

■    Panenkování: so 3. 9. 14.00 - 18.00 hod.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Tanec dětem

Od září 2016 bude v roztocké sokolovně probíhat nový tanečně-pohybový kroužek pro mladší i starší děti.

Na pokročilosti nezáleží, objevovat tanec mohou začít děti od 5 do 12 let, v případě zájmu i starší.

Bude se jednat především o současný tanec s nezbytnou rytmickou, hudební i klasickou taneční průpravou. Děti se budou učit poslouchat hudbu i vlastní tělo, nápady svých vrstevníků i pokyny lektorky.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 28. 4. do 1. 6. 2016:

■    Dne 29. 4. oznámena krádež ve vlaku z Kralup do Roztok - zjištěno, že ke krádeži došlo v železniční stanici Libčice, na místo PČR Libčice, která si na místě věc převzala.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Levý Hradec a jeho proměny

Tak zřejmě dojde v rámci vylepšování Roztok a Žalova i na tu nejvýznamnější lokalitu z významných - Levý Hradec.

V Odrazu č. 2/2016 pan místostarosta Mgr. T. Novotný sdělil veřejnosti, že v nejbližších 2 až 3 letech dozná Levý Hradec, resp. bezprostřední okolí hřbitova, zřejmě největší proměnu za několik posledních desetiletí. Je dobře, že se podařilo získat do vlastnictví města plochu kolem hřbitova, že tato bude udržována a veřejně přístupná.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Festival muzejních nocí odstartoval v Roztokách!

Celorepublikový Festival muzejních nocí se koná pravidelně od roku 2005. V roce 2016 připadla role "zahajovatele" na Středočeské muzeum v Roztokách, kam se vzácní hosté dopravili po Vltavě lodí Valencia. Po zhruba dvouhodinové plavbě byl XII. ročník festivalu zahájen v historickém sále zámku.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kontakty ze sociální oblasti, které se mohou hodit

■    Úřad práce, krajská pobočka Příbram, územní pracoviště Praha-západ

Dobrovského 1278/25, Praha 7 - Holešovice (Letná) 950 152 111

Spojení: výstupní stanice Letenské náměstí, č. tramvaje 8 z Nádraží Podbaba, z Vítězného náměstí č. 26 a 5 

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Šmejdy jsme z Roztok vyhnali! Buďme i přesto obezřetní

Kauza s tzv. šmejdy se dotkla i Roztok. Na městský úřad nás přišel navštívit starší pán s informací o chystané akci, která měla proběhnout 11. května v hotelu Academic.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah