jednání zastupitelstvo

Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2017

Prosincové zastupitelstvo bylo zahájeno s těsně usnášeníschopnou, tedy jedenáctičlennou většinou. Během jednání se počet zastupitelů zvýšil na třináct.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah