územní plán

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

O čem jednala rada

Šest hodin zabralo radním projednání čtyřiatřiceti bodů. Vedle schválených účetních závěrek a hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2015 byly schváleny výsledky výběrových řízení na opravy chodníků a revitalizaci vily v Tichém údolí.

Na výčet všech dalších bodů by sotva stačil celý Odraz, přináším zde proto jen krátké shrnutí několika zajímavých bodů.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

K územnímu plánu

Zaprvé to svědčí o tom, že celé zastupitelstvo si je plně vědomo, co způsobilo před více než dvaceti lety až nepochopitelné "rozmáchnutí se" tehdejšího zastupitelstva k tak mohutnému záboru zemědělské půdy v lokalitách Solníky, Na Panenské a Dubečnice. Jistě nelze upřít tehdejšímu vedení města ušlechtilé úmysly ve prospěch mladých roztockých spoluobčanů pro uspokojení jejich potřeb bydlení. Zastupitelé tímto snad vnímají i potíže, které tehdejší rozhodnutí přineslo, přináší a ještě bude přinášet.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Stav pořizování nového územního plánu

Článkem se obracím především na Vás, obyvatele města Roztoky, abych podal informaci o stavu pořizování nového územního plánu a současně Vás ubezpečil, že máte možnost se do jeho tvorby aktivně zapojit.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Na programu byla budoucnost města

Lednové zastupitelstvo mělo na programu dva zásadní body. Jeden se týkal developerského projektu v Nádražní ulici a druhý zadání územního plánu - v obou případech šlo tedy o budoucnost Roztok. Ke každému z nich proběhla dvouhodinová, místy velmi vzrušená debata, leč s rozdílným výsledkem.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Informace z jednání zastupitelstva a rady města

Účty za komunikace

Druhou středu v červnu se rada sešla opět v šestičlenné sestavě (bez Martina Štiftera) a od obvyklého startu v půl páté se prokousávala více než čtyřiceti body až skoro do půl jedenácté.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Malé upřesnění k VTP Žalov

V dubnovém čísle Odrazu zpochybnil pan Lukáš Křístek fakt (viz článek VTP III -územní plán, školka a peníze), že připravovaná výstavba VTP III v Žalově je v souladu s územním plánem. Rozporoval tak tvrzení, které jsem uvedl ve svém článku Pochybuji, tedy jsem, podobně jako radní M.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Nelehká cesta k územnímu plánu

V minulém čísle Odrazu byl velký prostor věnován přípravě nového územního plánu. Zapátral jsem trochu v archivních dokumentech, abych si ozřejmil historii územního plánování a regulace výstavby v Roztokách a také to, s jakými problémy byly práce s tímto základním dokumentem obce spojeny.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Minulost a přítomnost

V dubnovém Odrazu se zajímavým způsobem prolínají naše minulost a přítomnost.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Uzemní plánování v Roztokách vždy aktuální!

V souvislosti se školením, kterého jsem se zúčastnil 13. března, jsem si uvědomil, že snad nebude marným nošením dříví do lesa upozornit v souvislosti s přípravami nového územního plánu a zpracováváním několika regulačních plánů na některé důležité skutečnosti a souvislosti. Vedly mě k tomu zejména dvě věty, které seminář uvozovaly: „územní plánování je nepřetržitý proces“ a „územní plán je zpravidla kompromisem mezi zájmy obce a investory (soukromými vlastníky)“.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Jaký bude náš nový územní plán?

Město Roztoky prochází procesem tvorby nového územního plánu (ÚP). Skutečnost, že platný územní plán byl tvořen v začátku devadesátých let minulého století, kdy měly Roztoky 5700 obyvatel, naznačuje, že jeho aktualizace je více než potřebná. Konečná platná verze má datum 7. 9. 1995 a doznala pouze dvě změny z roku 2001, týkající se zastavění Dubečnice, a z roku 2005, týkající se výstavby v okolí Tesca.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah