sbirka

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Sbírka humanitární pomoci

Církev československá husitská - Husitská diakonie organizuje v pátek 21. října od 15 do 17 hod. sbírku humanitární pomoci pro Diakonii Broumov a Ukrajinu. PROSÍME, prádlo noste čisté a v pytlích či krabicích. Děkuji touto cestou vám, kteří přispíváte již 28 let zde v Roztokách, pomáháte a sdílíte se s těmi, kteří jsou v tíživé situaci. Bez otevřeného srdce, bez milosrdenství a soucítění by se nám v tomto světě žilo daleko hůř!

Jarmila Kučerová
farářka

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Sbírka pro utečence na Blešáku

V rámci podzimního blešího trhu jsme uspořádali malou sbírku pro běžence, kteří se nešťastnou náhodou nacházejí v českých uprchlických zařízeních. Měla jsem konkrétní zadání, co které zařízení nutně potřebuje. Moje původní představa, že lidé opouštějící blešák nám nechají na vyhrazeném místě pytle plné oblečení, se trochu minula s realitou. Nakonec ale vše dobře dopadlo a lidé přinesli...

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Přednášky v Husově sboru

Církev československá husitská v Roztokách pořádá v neděli 25. října od 15 hod. v Husově sboru přednášku Ing. Aleny Šimáčkové Poznat Írán - ve dvou a na kole, spojenou s besedou a promítáním.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Vyúčtování veřejné sbírky na vybavení dostavby školy

V souladu se zákonem o veřejných sbírkách uveřejňujeme vyúčtování veřejné sbírky na vybavení dostavby školy. Vyúčtování bylo společně s kopiemi účetních dokladů předloženo ke kontrole Krajskému úřadu Středočeského kraje, který vyúčtování schválil. Sbírka byla uskutečněna prostřednictvím prodeje výtvarných děl a benefičního koncertu.

Příjmy sbírky:

Příjmy z prodeje výtvarných děl ...51 400 Kč

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Sbírka šatstva

Husitská diakonie Církve československé husitské organizuje jarní sbírku šatstva pro humanitární pomoc v pátek 28. 3. 2014 od 15 do 17 hod. v Husově sboru, Jeronýmova 515. Prosíme, noste čisté šatstvo v pytlích nebo v krabicích.

CČSH

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Třináct z patnácti...

…výtvarných děl nabídnutých roztockými umělci do prodeje ve prospěch základní školy v Roztokách se podařilo úspěšně prodat v rámci benefičního koncertu dne 20. října.

Stále ještě jsou tedy v nabídce tyto dva obrazy:

JEZERNÍ POUTNÍK, akryl na plátně, 55 x 45 cm,  cena 30 000 Kč

Sbírka šatstva

Církev československá husitská v Roztokách organizuje opět sbírku šatstva pro Diakonii Broumov v pátek 18. října od 15 do 17 hod.

Prosíme, šatstvo noste čisté, vyprané, v pytlích či krabicích do Husova sboru.

Srdečně děkujeme.

Jarmila Kučerová
farářka

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Solidarita lidi dobré vůle

Vracím se k povodním, které postihly naši zemi a Roztoky začátkem června. Povodně tu vždycky byly, jsou, toho jsme svědky a budou znovu přicházet. Velká voda je přírodní úkaz ve všech světadílech a během všech civilizací. Jeden z nejdramatičtějších vrcholů síly vodního živlu připomíná Bible v příběhu o potopě světa. Nepochybně se v dějinách lidstva udál. Nepřinesl konec lidstva a civilizace, člověk potopu přežil Naopak. Přišel nový počátek a lidstvu se dostalo nové naděje.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

Velká dostavba školy je zahájena

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Husitská diakonie Církve československé husitské v Roztokách

organizuje v pátek 21. června od 15-17 hod. v Husově sboru humanitární sbírku.

Jako konkrétní pomoc českých občanů města Roztoky konkrétním občanům ukrajinského města Ťačiv/Tyachiv/Užhorod, Zakarpatská oblast.

Sbírku se šatstvem převezme za pravoslavnou farnost tamní kněz.

Tam bude sbírka rozdělena potřebným.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah