bioodpad

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Svoz biopopelnic v roce 2016

V roce 2016 bude svážen bioodpad z biopopelnic v období duben až listopad vždy v úterý ve 14denním intervalu. Město je rozděleno do dvou svozových oblastí, svoz bude probíhat již od 6 hodin ráno.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Svoz biopopelnic v roce 2015

V roce 2015 bude svážen bioodpad z biopopelnic v období duben až listopad vždy v úterý jednou za 14 dní. Město je rozděleno do dvou svozových oblastí, svoz bude probíhat již od 6 hodin ráno.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Svoz bioodpadu v roce 2015

Svoz bioodpadu z biopopelnic z jednotlivých nemovitostí ve městě se v minulosti jednoznačně osvědčil, je lidmi využíván a rovněž novela zákona o odpadech takový postup separace podporuje. Separací zeleného odpadu ze směsného ušetří město nemalé částky na skládečném, které se v případě bioodpadu neplatí. Svoz bioodpadu je součástí schváleného plánu odpadového hospodářství města, a proto i v roce 2015 bude město svoz bioodpadu z jednotlivých nemovitostí rozšiřovat.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Vzdušné zámky roztocké

Tak a je to tady! Minulým číslem Odrazu zřejmě začala ostrá kampaň před volbami do zastupitelstva města, které se budou konat 10. a 11. října 2014.

Z celostránkového inzerátu TOP 09 jsem s překvapením zjistil, že za vše pozitivní, co se v tomto volebním období v našem městě podařilo, můžeme děkovat právě a jen této straně. Inu, proč se nepochválit, ale nemělo by se zapomínat i na ostatní koaliční partnery ve vedení města (SAKURA, ODS, Netřesk), kteří k tomu také přispěli.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Odpady na modro

Je to přesně rok, co jsem přispíval do veřejné diskuze na téma odpady v našem městě svým článkem: „Kde je vůle, tam je cesta“ (k dohledání na www.roztoky.com). Po roce a po řadě diskuzí bych rád nabídl model, jak by mohl fungovat od roku 2015. Hlavním sdělením je: Nechceme, aby byl poplatek za odpad daní, ale poplatkem za službu v závislosti na tom, kolik odpadu vyprodukujete.

Svoz bioodpadu z biopopelnic v roce 2014

V roce 2014 bude svážen bioodpad z biopopelnic v období duben až listopad vždy v úterý 1x za 14 dní. Město je rozděleno do dvou svozových oblastí, svoz bude probíhat již od 6 hodin ráno.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Svoz bioodpadu v roce 2014

Svoz bioodpadu z biopopelnic z jednotlivých nemovitostí ve městě se v minulosti jednoznačně osvědčil, je lidmi využíván a rovněž novela zákona o odpadech takový postup separace podporuje. Separací zeleného odpadu ze směsného ušetří město nemalé částky na skládečném, které se v případě bioodpadu neplatí. Svoz bioodpadu je součástí schváleného plánu odpadového hospodářství města, a proto i v roce 2014 bude město svoz bioodpadu z jednotlivých nemovitostí rozšiřovat. Svoz může probíhat z každé nemovitosti, ke které se váže platba místního poplatku za odpady.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Co všechno „narveme“ do popelnic!

V současné době u nás ve městě probíhá zásadní politická a ideová diskuze na téma daní a poplatků. Z jedné i z druhé strany létají argumenty pro zvýšení či snížení toho či onoho poplatku. Faktem zůstává, že Zastupitelstvo města na svém únorovém zasedání schválilo navýšení poplatku na odpady na osobu z 500 na 600,-Kč. Jedním z hlavních argumentů podporovatelů tohoto rozhodnutí bylo tvrzení, že město nemůže hospodaření s netříděným komunálním odpadem dotovat. No, město může dělat leccos, záleží na úhlu pohledu, zda je tady město pro jeho obyvatele, nebo naopak. Jak to tedy s odpadovým hospodářstvím v Roztokách je a co všechno do těch popelnic, obrazně řečeno, narveme?

Svoz bioodpadu z biopopelnic v roce 2013

V roce 2013 bude svážen bioodpad z biopopelnic v období duben až listopad vždy v úterý 1x za 14 dní. Město bylo rozděleno opět do dvou svozových oblastí, svoz bude probíhat již od 6 hodin ráno.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Svoz bioodpadu v roce 2013

Svoz bioodpadu z biopopelnic z jednotlivých nemovitostí ve městě se v minulosti jednoznačně osvědčil, je lidmi využíván a rovněž novela zákona o odpadech takový postup separace podporuje. Separací zeleného odpadu ze směsného ušetří město nemalé částky na skládečném, které se v případě bioodpadu neplatí. Svoz bioodpadu je součástí schváleného plánu odpadového hospodářství města, a proto i v roce 2013 bude město svoz bioodpadu z jednotlivých nemovitostí rozšiřovat. Svoz může probíhat z každé nemovitosti, ke které se váže platba místního poplatku za odpady.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah