svoz

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Svoz biopopelnic v roce 2016

V roce 2016 bude svážen bioodpad z biopopelnic v období duben až listopad vždy v úterý ve 14denním intervalu. Město je rozděleno do dvou svozových oblastí, svoz bude probíhat již od 6 hodin ráno.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Svoz bioodpadu z biopopelnic - nová šance pro přihlášení

Na základě jednání Odboru SRMŽP se společností Regios, a. s., je nově možné se přihlásit ke svozu biopopelnic průběžně během celého kalendářního roku. Seznam nově přihlášených zájemců o tuto službu bude vždy koncem měsíce předán svozové firmě a od následujícího měsíce bude nádoba svážena.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Svoz biopopelnic v roce 2015

V roce 2015 bude svážen bioodpad z biopopelnic v období duben až listopad vždy v úterý jednou za 14 dní. Město je rozděleno do dvou svozových oblastí, svoz bude probíhat již od 6 hodin ráno.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Harmonogram mobilních sběrů komunálních odpadů

Svoz objemného a nebezpečného odpadu bude proveden ve dnech 11. 4. a 10. 10. 2015.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Harmonogram mobilních sběrů komunálních odpadů v roce 2015

Svoz objemného a nebezpečného odpadu 

bude proveden ve dnech 11. 4. a 10. 10. 2015.

Svoz kompostovatelného odpadu

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Svoz bioodpadu v roce 2015

Svoz bioodpadu z biopopelnic z jednotlivých nemovitostí ve městě se v minulosti jednoznačně osvědčil, je lidmi využíván a rovněž novela zákona o odpadech takový postup separace podporuje. Separací zeleného odpadu ze směsného ušetří město nemalé částky na skládečném, které se v případě bioodpadu neplatí. Svoz bioodpadu je součástí schváleného plánu odpadového hospodářství města, a proto i v roce 2015 bude město svoz bioodpadu z jednotlivých nemovitostí rozšiřovat.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Svoz bioodpadu z biopopelnic v roce 2014

V roce 2014 bude svážen bioodpad z biopopelnic v období duben až listopad vždy v úterý 1x za 14 dní. Město je rozděleno do dvou svozových oblastí, svoz bude probíhat již od 6 hodin ráno.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Harmonogram mobilních sběrů komunálních odpadů v roce 2014

Svoz objemného a nebezpečného odpadu bude proveden ve dnech 12. 4. a 11. 10.

Svoz kompostovatelného odpadu bude proveden ve dnech 15. 3., 5. 4., 19. 4., 3. 5., 17. 5., 31. 5., 21. 6., 19. 7., 16. 8., 6. 9., 20. 9., 4. 10., 18. 10., 1. 11., 15. 11. a 29. 11.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Svoz bioodpadu v roce 2014

Svoz bioodpadu z biopopelnic z jednotlivých nemovitostí ve městě se v minulosti jednoznačně osvědčil, je lidmi využíván a rovněž novela zákona o odpadech takový postup separace podporuje. Separací zeleného odpadu ze směsného ušetří město nemalé částky na skládečném, které se v případě bioodpadu neplatí. Svoz bioodpadu je součástí schváleného plánu odpadového hospodářství města, a proto i v roce 2014 bude město svoz bioodpadu z jednotlivých nemovitostí rozšiřovat. Svoz může probíhat z každé nemovitosti, ke které se váže platba místního poplatku za odpady.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Svoz bioodpadu z biopopelnic v roce 2013

V roce 2013 bude svážen bioodpad z biopopelnic v období duben až listopad vždy v úterý 1x za 14 dní. Město bylo rozděleno opět do dvou svozových oblastí, svoz bude probíhat již od 6 hodin ráno.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah