rekonstrukce

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Věžáky v Braunerově a Masarykově ulici se dočkaly vylepšení

Je potěšitelné, že z iniciativy společenství vlastníků jednotek dvou panelových domů proběhly v uplynulém půlroce dvě zásadní rekonstrukce v Masarykově a Braunerově ulici.

Při první, menší, bylo vylepšeno prostranství kolem posledního věžáku (u dětského hřiště v ulici Obránců míru čp. 882 a 881). Stará a polorozpadlá přístupová plocha k oběma vchodům byla nahrazena novou, své povinnosti starat se o obecní majetek dostálo i město, kterému část pozemku patří.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Z Levého Hradce

Ozdobou Levého Hradce je už třetí měsíc i opravená barokní branka na starý levohradecký hřbitov. Roztocký fotograf Jan Žirovnický ji zvěčnil už v dubnu při vzpomínkové pietě u příležitosti výročí transportu smrti, do minulých čísel se ale nevešla.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Levý Hradec a jeho proměny

Tak zřejmě dojde v rámci vylepšování Roztok a Žalova i na tu nejvýznamnější lokalitu z významných - Levý Hradec.

V Odrazu č. 2/2016 pan místostarosta Mgr. T. Novotný sdělil veřejnosti, že v nejbližších 2 až 3 letech dozná Levý Hradec, resp. bezprostřední okolí hřbitova, zřejmě největší proměnu za několik posledních desetiletí. Je dobře, že se podařilo získat do vlastnictví města plochu kolem hřbitova, že tato bude udržována a veřejně přístupná.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Vyjádření místostarosty

Pisatelka, dlouholetá - bývalá - vedoucí odboru životního prostředí, tak trochu vykuchala náš rozhovor a použila jen to, co se jí, s prominutím, hodí do obchodu.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Město by mělo zvýšit investice do silnic

Za poslední roky se v investicích do silnic udělal kus práce. Skromně poznamenám, že jsem na tom snad měl také kus zásluh. Bohužel od roku 2016 už nejsou silnice až takovou prioritou, což je patrno z rozpočtu města.

Proměny Levého Hradce

V nejbližších dvou či třech letech dozná Levý Hradec, resp. bezprostřední okolí hřbitova, zřejmě největší proměnu za několik posledních desetiletí.

Vizualizace nové vstupní brány

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

... a proměny, které Levý Hradec naštěstí minuly

Je potěšující, že snaha o zvelebení Levého Hradce dostává konkrétní obrysy.

Dvojnásob pozitivní je to, že nepůjde jen o změny estetické, ale i ryze praktické, neboť dojde i k rozšíření pohřebiště, byť s nutným omezením daným režimem NKP.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Jak to vidím

Po delší úvaze o tom, zda mám, či nemám část plochy v Odraze vyplnit svým názorem a vyjádřením konkrétního zjištění v roztockém terénu, jsem nakonec zvolila variantu „mám“. Chci se veřejně podělit s ostatními spoluobčany, čtenáři tohoto měsíčníku, o některé skutečnosti, které nás obklopují a překvapují v kladném i záporném směru.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Rekonstrukce vodojemu v Roztokách

Ve městě se pořád něco děje a některé stavby zkrátka nemůžeme přehlédnout. Nejenže se o nich v našem časopise píše, ale doslova o ně zakopáváme. Mezi takovéto stavby dozajista nepatřila rekonstrukce vodojemu v Roztokách. Nicméně je pro nás velmi důležitá, protože zajišťuje plynulé zásobování pitnou vodou pro celé město. Vnitřní povrchy vodojemu a rozvody v něm poznamenal zub času a vodojem již neposkytoval záruky bezchybného a hygienicky nezávadného provozu.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Jana Palacha: úprava technologie, termíny platí

Stavební firma, která provádí rekonstrukci ulice Jana Palacha, narazila pár desítek metrů od Tyršova náměstí na problém, který si vyžádá změnu v dalším postupu prací. Příčinou problému je složení vrstev pod starou silnicí, v nichž je mnohem vyšší podíl spraší, než předpokládal projekt. Spraše jsou jako podloží nevhodné a nezajišťují dostatečnou nosnost komunikace. Nahrazovat vrstvy spraše jiným materiálem v celém rozsahu rekonstruované komunikace by bylo ekonomicky neúnosné.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah