zastupitelstvo

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Informace z jednání zastupitelstva a rady města

Účty za komunikace

Druhou středu v červnu se rada sešla opět v šestičlenné sestavě (bez Martina Štiftera) a od obvyklého startu v půl páté se prokousávala více než čtyřiceti body až skoro do půl jedenácté.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Informace z jednání zastupitelstva a rady města

Roztoky budou hledat městského architekta

První středu v únoru měla rada v materiálech sice jen asi patnáct bodů, ale dalších deset na stole a hlavně prezentaci firmy Trigema k výstavbě třetí části VTP.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Informace z jednání zastupitelstva a rady města

Informační blok o jednání rady a zastupitelstva je třeba začít omluvou. V minulém Odrazu jste se dočetli, že investor obytného komplexu Nádražní získal na svůj záměr územní rozhodnutí. Není to pravda. Krajský úřad vrátil záměr k doplnění a novému projednání na náš stavební úřad.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Maraton s dobrým koncem

Maraton má 42 kilometrů a kousek a taky poslední jednání zastupitelstva v roce 2014 mělo 42 bodů a pár dodatků. Vlastnímu jednání předcházela dlouhá debata na internetu, v níž někteří zastupitelé zpochybňovali šanci tak rozsáhlý program probrat, nakonec se na něm nic neměnilo a pokus zvládnout všechno byl učiněn - a bylo to dobře. Z počátečních 19 zastupitelů vydrželo do finiše sice jen 15, ale ti ve 22.59 odsouhlasili poslední návrh a do nového roku jde zastupitelstvo s čistým stolem.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

ČSSD v tom nejede

S velkým překvapením jsem si v minulém čísle Odrazu přečetl, co všechno má u nás na svědomí ČSSD. Nevím ale o tom, že by se konala nějaká schůze MO ČSSD, která by rozhodla, že přenechám svůj mandát svému náhradníkovi. A byla by také celkem o ničem. Ani vyloučit za to, že jsem je všechny přeskočil, by mne nemohli, protože nejsem členem.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Postřehy (zaujatého) pozorovatele

Ve středu 10. prosince 2014 se uskutečnilo první pracovní zasedání zastupitelstva města v novém složení. I pro mě to byla velká změna, neboť jsem se ho poprvé zúčastnil nikoliv jako jeho člen, ale jen jako divák - a tak se možná i trochu změnil úhel mého pohledu... 

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Po uzávěrce: Ustavující zasedání nového zastupitelstva

se uskutečnilo dne 5. listopadu 2014 v multifunkčním sále základní školy za poměrně chabého zájmu veřejnosti - bylo přítomno pouze 27 občanů.

Průběh hodinového zasedání, jemuž předcházela jednání napříč volebními stranami zastoupenými v ZM, byl naprosto hladký, bez velkých překvapení. Za nestandardní lze označit jen slib zastupitele V. Calty „s výhradou“, čímž nesplnil podmínky zákona a ztratil mandát. Druhým vybočením bylo nezvolení pana Šalamona členem kontrolního výboru.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Členové výborů schváleni

Na jednání ustavujícího zastupitelstva města Roztoky byli schváleni členové výborů. Město ze zákona ustavuje finanční a kontrolní výbor. Dále mohou být ustaveny komise, ty jsou ovšem orgánem Rady a proto bude jejich složení schváleno až na jejím prvním zasedání dne 12.11.2014

Zářijové zastupitelstvo

Ke své poslední schůzi v tomto volebním období se v obstojném počtu sedmnácti sešli zastupitelé 24. září 2014.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah