zastupitelstvo

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Srpnové zastupitelstvo

Ke své srpnové schůzi se v hojném počtu 19 přítomných sešli zastupitelé 27. srpna 2014. Prvními body jednání byla agenda, kterou ZM nestihlo projednat na své schůzi v červnu.

První krok k obnově vil v Tichém údolí

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Červnové zastupitelstvo

Červnové zastupitelstvo se sešlo ke svému jednání dne 25. 6. 2014. Navržený program jednání sliboval, že by zastupitelé mohli být ještě za světla doma, ale opak byl nakonec pravdou. Několik podstatných bodů jednání zůstalo dokonce neprojednaných (včetně citlivého bodu finančních kompenzací za nepřijaté děti do veřejné MŠ).

Mimořádné jednání Rady města

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Květnové zastupitelstvo

Zastupitelé se sešli ke svému jednání ve středu 28. 5. 2014 nad nepříliš rozsáhlou agendou, ale i tak vydrželi jednat až téměř do 23 hodin. Hned v úvodu se zajímali o současný stav přípravy výstavby bytového souboru v Nádražní ulici, resp. o to, zda a jak bylo krajským úřadem vyřízeno odvolání města proti tomuto záměru. Krajský úřad město informoval, že některé námitky nechává přezkoumat dotčenými orgány státní správy.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Dubnové zastupitelstvo

Zastupitelstvo se sešlo k svému jednání 23. dubna 2014. Původně navržený program byl na místě doplněn o několik bodů, takže prvotní poměrně štíhlá agenda poněkud nakynula.

Jak se stalo téměř již pravidlem, počet přítomných zastupitelů jen mírně překročil minimální hranici, po většinu schůze bylo přítomno jen 13 zastupitelů z 21.

Podomní prodej ve městě je zakázán

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Březnové zastupitelstvo

Ke své březnové schůzi se zastupitelé sešli dne 26. března 2014, aby se vypořádali s více než 30 body programu.

Ačkoliv průběh jednání byl zpočátku poměrně svižný, stejně zůstalo několik bodů neprojednaných a odložených na schůzi dubnovou.

Vstřícný krok vůči společnosti RHG s.r.o.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Lednové zastupitelstvo napodruhé

5. února se v trochu zúženém počtu sešlo zastupitelstvo, aby dokončilo přerušenou lednovou schůzi.

Na pořadu bylo několik bodů, které mohou mít ve svých důsledcích velký význam z hlediska dalšího rozvoje našeho města.

Spor o regulační plán pro Tiché údolí

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Únorové zastupitelstvo

Ke své únorové schůzi se sešli zastupitelé 26. února 2014, a to v poměrně skromném počtu třinácti přítomných, přičemž začátek jednání byl dokonce na hranici usnášeníschopnosti při minimálním počtu jedenácti přítomných zastupitelů.

Město sponzorem Středočeského muzea

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

(Druhé) listopadové zastupitelstvo

se sešlo k svému řádnému jednání dne 20. 11. 2013. Ačkoliv agenda nebyla extrémně rozsáhlá, vydrželi zastupitelé rokovat až téměř do půlnoci.

Odraz v roztoky.com

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Prosincové zastupitelstvo

Zastupitelé se ke své poslední schůzi ve starém roce sešli dne 18. prosince 2013.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

(První) listopadové zastupitelstvo

První zasedání zastupitelstva v měsíci listopadu dne 7. 11. 2013 bylo vlastně přeloženým jednáním z října, kdy se tento samosprávný orgán nesešel v usnášení-schopném počtu. Řádný termín jednání ZM v listopadu byl 20. 11. 2013.

Přestože navržený program nebyl příliš rozsáhlý, nakonec vydrželi zastupitelé jednat a diskutovat až do 23 hodin, tedy limitní jednací hodiny podle jednacího řádu.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah