zastupitelstvo

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Zastupitelstvo jednalo v lednu nadvakrát

Poprvé se sešlo v náhradním termínu 16. ledna (touto termínovou změnou musel být přesunut termín jednání rady města na 23. 1. 2013), podruhé 30. ledna. Informaci o druhé lednové schůzi proto najdete až v dalším čísle Odrazu. Agenda jednání 16. 1. nebyla příliš košatá, neboť hlavním bodem bylo projednání a schválení rozpočtu města na rok 2013.

Ještě jednou vánoční kapři

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Prosincové zastupitelstvo

se sešlo v předvánočním čase dne 19. prosince 2012. Navržený program však nesliboval žádnou předvánoční besídku, ale několik zásadních bodů programu včetně schvalování rozpočtu města na rok 2013.

Nečekaný problém s vánočními kapry

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Listopadové zastupitelstvo

V listopadu se uskutečnila dvě jednání městského zastupitelstva. První 7., druhé 21. listopadu 2012. V prvním případě šlo o odložené jednání z října, kdy ZM nebylo usnášeníschopné. Úvodem zastupitelé schválili vyřazení bodu jednání týkající se prodeje obecních bytů. Projednávání tohoto záměru bude nejprve předcházet schůzka s nájemníky těchto bytů.

Otázka rozměrů nové tělocvičny ZŠ

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Říjnové zastupitelstvo

bylo svoláno na středu 24. října, a to netradičně do městské knihovny, neboť přízemí městského úřadu je v rekonstrukci.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Zářijové zastupitelstvo

se sešlo dne 19. září 2012 nad skromnější agendou, než je obvyklé, nicméně původní program byl doplněn o několik aktuálních bodů.

Na začátku požádal o vystoupení prof. M. Havelka, a to ve věci průběhu oprav komunikace na Školním náměstí, které probíhá značně nestandardním způsobem. Na jeho dopis, který zde byl přečten, a otázky v této věci odpoví starosta J. Jakob.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Srpnové zastupitelstvo

se sešlo k svému jednání 29. srpna 2012. Před schůzí ZM ještě jednala na mimořádném jednání Rada, aby na základě výsledku výběrového řízení schválila do funkce nového vedoucího odboru SRMŽP pana RNDr. Jána Poláka. Navržený program jednání sliboval méně hektický průběh, což se také naplnilo. Nechyběl ani humor, kdy jedna z opozičních zastupitelek navrhla hlasovat o usnesení, že toho dne je čtvrtek (jednání probíhalo ve středu).

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Červnové zastupitelstvo

se sešlo v horký podvečer 20. 6. 2012 a bylo jasné, že k bodu varu nebude v sále daleko. První půlhodinu věnovalo ZM sporům o procedurálních věcech, po nich konečně přistoupilo k věcnému projednávání agendy.

Roztocká nemocnice se dočká celkové rekonstrukce

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Květnové zastupitelstvo

se sešlo k svému jednání dne 23. 5. 2012 a bylo neobvykle krátké. Důvodem bylo zkrácení programu o rozpočtová opatření, což měl být vlastně hlavní bod jednání této schůze. Na stole se sešel jak návrh Rady města, tak protinávrh paní zastupitelky Roškotové. Oba materiály však nebyly včas posouzeny finančním výborem, a proto byly odloženy na schůzi příští.

Budeme hasit i ve Velkých Přílepech

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Dubnové zastupitelstvo

se sešlo k svému jednání dne 18. dubna 2012 a nezůstalo nijak pozadu za předešlými v náročnosti ani délce jednání; bez několika minut byl vyčerpán celý časový limit jednání do 23 hodin.

Začátek jednání poznamenal nesoulad mezi dvěma ověřovateli minulého zápisu a mezi jedním z nich a vedením města ohledně některých formulací. Jde o to, že zápis není a nemůže být stenografickým záznamem pětihodinového jednání, ale jen stručným záznamem. Z toho vyplývají případná nedorozumění.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Březnové zastupitelstvo

se konalo 21. března. Pouhých 12 bodů agendy slibovalo rychlý a nekonfliktní průběh, ale bohužel se ukázalo, že předpoklady opět selhaly.

Rozcvičkou bylo už jednání o zápisech z minulých dvou jednání, kde se racionální obsah připomínek občas ztrácel v emocích.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah