poplatky

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Zvýší se v Roztokách daň z nemovitosti?

Také jste v minulém měsíci platili daň z nemovitosti a poplatky za odpad či psa? Dobře si pamatujte jejich celkovou výši, protože v příštím roce může být všechno jinak. Roztocká ODS měla při vyjednávání o koalicích vždy jednu nepodkročitelnou podmínku. A sice, že se nesmí zvýšit daně a místní poplatky naším občanům. 

Oznámení o platbách místních poplatků a označování nádob

Na četné žádosti opakovaně upozorňujeme na splatnost místních poplatků na rok 2016 a sdělujeme informace potřebné k uskutečnění platby místních poplatků a označení odpadových nádob na směsný komunální odpad.

Dne 30. 4. 2016 končí splatnost poplatků za psy na rok 2016.

Poplatek za jednoho psa na rok 2016 je ve výši 200 Kč a 100 Kč na jednoho psa, jehož držitel pobírá důchod.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Oznámení o platbách místních poplatků a označování nádob

Vážení spoluobčané,

Městský úřad Roztoky tímto způsobem upozorňuje na splatnost místních poplatků a sděluje informace potřebné k uskutečnění platby místních poplatků a označení odpadových nádob na směsný komunální odpad.

Dne 30. 4. 2015 končí splatnost poplatků na rok 2015 za psy a dne 31. 5. 2015 za odpady.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Maraton s dobrým koncem

Maraton má 42 kilometrů a kousek a taky poslední jednání zastupitelstva v roce 2014 mělo 42 bodů a pár dodatků. Vlastnímu jednání předcházela dlouhá debata na internetu, v níž někteří zastupitelé zpochybňovali šanci tak rozsáhlý program probrat, nakonec se na něm nic neměnilo a pokus zvládnout všechno byl učiněn - a bylo to dobře. Z počátečních 19 zastupitelů vydrželo do finiše sice jen 15, ale ti ve 22.59 odsouhlasili poslední návrh a do nového roku jde zastupitelstvo s čistým stolem.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Lassie se vrací do Roztok – poplatek klesl na 200 Kč

Jednou z mála „daní“, kterou můžeme vyhláškami sami v Roztokách ovlivnit je poplatek ze psů. Každá pravicová strana by se měla snažit o co nejnižší zdanění svých občanů, proto i ODS v Roztokách svým voličům nižší daně před volbami slíbila a na tomto při koaličním vyjednávání trvala.

Vzdušné zámky roztocké

Tak a je to tady! Minulým číslem Odrazu zřejmě začala ostrá kampaň před volbami do zastupitelstva města, které se budou konat 10. a 11. října 2014.

Z celostránkového inzerátu TOP 09 jsem s překvapením zjistil, že za vše pozitivní, co se v tomto volebním období v našem městě podařilo, můžeme děkovat právě a jen této straně. Inu, proč se nepochválit, ale nemělo by se zapomínat i na ostatní koaliční partnery ve vedení města (SAKURA, ODS, Netřesk), kteří k tomu také přispěli.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Odpady - platit, či neplatit tržně?

V minulých číslech Odrazu vyšlo několik článků zabývajících se problematikou platby za odpady. Názory se různí. Na jedné straně stojí snaha paušální roční poplatek zrušit zcela a zahrnout ho do platby daně z nemovitosti, na straně druhé idea zavést poplatky v závislosti na množství vyprodukovaného odpadu, tj. v závislosti na velikosti popelnice a četnosti jejího vyvážení.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Daně nízké, poplatky adresné – to je plán ODS pro období 2014-2018

V posledních dvou letech jsme se jasně postavili vůči našim koaličním partnerům ve věci plánovaného trojnásobného zvýšení daně z nemovitosti. Byli jsme připraveni opustit kvůli tomuto bodu i duhovou koalici, tehdy s TOP 09 a Sakurou. Díky našemu zásadovému postoji se nám podařilo tuto snahu zastavit v samých začátcích. Jsme připraveni se tak zachovat i do budoucna, jelikož považujeme daň z nemovitosti z pohledu celkového systému výběru a správy daní za nesmyslnou a ideově nepřijatelnou.

Roztocká ODS plánuje ulevit Praze od poplatků za psy

Existenci daňových rájů a mezinárodní daňovou konkurenci považuje roztocká ODS za společensky prospěšnou, neboť vládám nastavuje tvrdé rozpočtové omezení – tedy přesně to, co zná každý z nás ze svého domácího, případně firemního hospodaření. Musíme prostě vyjít s příjmy, které vyděláme, ne s tím, co bychom utratit chtěli. Bojem s daňovými ráji (navíc marným) politici jen škodí vlastním občanům, protože právě díky daňové konkurenci se nižším daním může těšit úplně každý.

Odpady na modro

Je to přesně rok, co jsem přispíval do veřejné diskuze na téma odpady v našem městě svým článkem: „Kde je vůle, tam je cesta“ (k dohledání na www.roztoky.com). Po roce a po řadě diskuzí bych rád nabídl model, jak by mohl fungovat od roku 2015. Hlavním sdělením je: Nechceme, aby byl poplatek za odpad daní, ale poplatkem za službu v závislosti na tom, kolik odpadu vyprodukujete.

Syndikovat obsah