Názory

Názory, polemiky, komentáře...

Reakce na článek p. Šalamona Konečně nějaká pravidla

Na základě opakovaných tematických článků p. Šalamona ohledně rozdělování financí z rozpočtu města na kulturní granty a dotace sděluji čtenářům Odrazu, že mnohá tvrzení a údajná fakta v uvedeném článku se nezakládají zcela na pravdě. Kulturní granty a dotace města Roztoky všech žadatelů jsou do stanoveného data zasílány na MÚ pověřenému pracovníkovi, který seznam všech žadatelů včetně finančního požadavku předá kulturní komisi. Kulturní komise navrhne a určí žadatele o grant a žadatele o dotaci.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

A za rok dostavba?

Na zahradě můžeme učit. Jen nesmí pršet,

...říká s nadsázkou řed. školy A. Gabalová, když v rozhovoru popisuje problémy s nedostatkem místa.

Jak řešíte současný nápor nových žáků?

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Úvodní slovo starosty

Vážení spoluobčané,

lednové zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o dílo mezi městem Roztoky a společností HELIKA, a.s. Smlouva se týká zpracování stavební dokumentace a dalších činností pro dostavbu základní školy. Po ne zcela smysluplné diskusi o tom, zda by některá smluvní ustanovení měla být přímo v samotné smlouvě nebo v příloze smlouvy, která je její nedílnou součástí, moudřejší ustoupili a doplňující návrhy opozičního uskupení D.O.S.T. byly přijaty.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Co bude dál s duchem žalovského hřiště?

Z hřiště u žalovské školy podle pana Klinkery, viz Odraz č. 1/2012, prý zmizel dobrý duch! Dobrý duch hřiště nezmizel, dobrým duchem hřiště jsou naše děti, které se na něm pohybují a využívají ho. Do jisté míry chápeme rozladění pana Klinkery, neboť před 12 lety zde spolu s dalšími rodiči vykonal kus dobré práce. Hřiště však musí být pro děti naprosto bezpečné a dostatečně kreativní, nejen pro radost z pohybu, ale také proto, aby mohly prvky na hřišti využívat jak v hodinách tělocviku, tak v odpoledních hodinách v rámci družiny či o víkendu s rodiči.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Charta 77 v Roztokách

Letos 1. ledna uběhlo 35 let od zveřejnění základního dokumentu Charty 77. Státní moc a masové sdělovací prostředky tehdy reagovaly zběsile. Frontálním útokem zahájily kampaň proti „samozvancům a zaprodancům“, jak signatáře nazývaly.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Pár díků se sluší

Předně bych chtěl poděkovat radnici za snahu, kterou projevila při řešení problémů s naší ulicí. Jedná se o ulici Na Valech v Žalově, která nám svým sklonem, prašností a sjízdností neustále komplikuje život. Musím ocenit snahu nového starosty Jana Jakoba, který se tu byl osobně loni na podzim podívat. Kupodivu nezůstalo jen u zdvořilostní návštěvy a následovala i druhá schůzka na radnici s jejími zástupci. A ke konci roku se cesta skutečně začala upravovat.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Píše polopravdy. Pořád dokola...

Domníval jsem se, že přijetím nových pravidel pro přidělování grantů a dotací ustane i šíření nesmyslů a polopravd z pera ing. Šalamona.

Nestalo se tak, žel. Naopak - míra nepravd, kterou předkládá čtenářům v lednovém vydání Odrazu, je tak vysoká, že nemohu mlčeti.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Zastupitelstvo pozemky rozdávat nemá

V posledním čísle Odrazu reagoval zastupitel Calta na můj velmi kritický článek, kde jsem se vyjadřoval k nezodpovědnému rozdávání pozemků roztockým zastupitelstvem. Jeho článek má nadpis: „Pan radní se mýlí“. Zda se opravdu mýlím, nechť si přebere každý čtenář sám.

O pojmenování ulic (a nejen té Havlovy)

Přiznávám, že problematika pojmenování ulic mě nikdy moc nezajímala. Považuji ji za záležitost málo podstatnou, kvůli které chleba takříkajíc levnější nebude. Nicméně členství v kulturní komisi, která má projednávání nových názvů ulic mimo jiné na starosti, mě před časem přimělo se nad věcí zamyslet a nějaký názor si utvořit. Momentálně se problém zaktualizoval návrhem pana starosty na přejmenování ulice Obránců míru po Václavu Havlovi.

Pan radní se mýlí

Jako parta nezodpovědných individuí vypadají zastupitelé v očích čtenářů, kteří si přečetli článek radního Jandíka v minulém čísle. Má pravdu. Ale jen napůl.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah