Názory

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
Názory, polemiky, komentáře...

Socialisté měsíčně každého Čecha okradou o 400 Kč

V posledních dnech se hojně diskutuje nad vládním plánem na ozdravení veřejných financí. Nechci rozebírat konkrétní opatření, s některými souhlasím, s některými ne. Nelze se však neohradit proti populistické blamáži, kterou zde rozvířili socialisté, zejména z ČSSD.

V zájmu daňového poplatníka

Na Nový rok jsem si dal předsevzetí shodit pár kilo a nenapsat alespoň půl roku nic ke grantům a dotacím. Jak má ale člověk dodržovat novoroční předsevzetí, když jeho celkem nevinný článeček o nové směrnici vyvolá zběsilou kulometnou palbu ze všech stran?

Zas ty granty!

Článek pana Šalamona z minulého čísla Odrazu mě nutí znovu se zapojit do debaty o grantech a dotacích, protože některá tvrzení autora je třeba uvést na pravou míru.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam kráčíš, Odraze?

Když jsem vloni otevřel prosincové číslo Odrazu, upřímně jsem se zděsil. Tolik pravopisných hrubek, tolik překlepů, věcných, grafických a typografických chyb, tolik nesrozumitelných formulací v jednom čísle mohlo znamenat jenom jedno - číslo vyšlo bez jakékoli korektury. Není mi jedno, jaký časopis za městské peníze vychází, ale zároveň jsem nechtěl hned psát rozlícenou kritiku do dalšího čísla. Požádal jsem tedy jen redakční radu, aby věnovala větší pozornost procesům při vzniku časopisu, neboť ani členům redakční rady by nemělo být jedno, pod čím jsou podepsáni.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Z jednání o hřišti

Přestože v některých ohledech teprve hledáme společnou řeč, můžeme z několika proběhlých jednání uvést alespoň následující:

Budeme se snažit respektovat existující záměr obnovy vypracovaný ing. ak. arch. Sylvou Matějkovou. Do budoucna budeme usilovat o úplnou realizaci této koncepce.

Je třeba si více vážit stavitelů hřiště a dobrovolníků vůbec a lépe s nimi komunikovat ze strany MÚ.

Budeme podporovat jejich zapojení do obnovy.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Šalamone, kluku ušatá, zamysli se!

V minulém vydání měsíčníku Odraz zveřejnil člen kulturní komise za ODS článek, na který bych rád reagoval. Jsem zastupitel za Stranu zelených v Roztokách, kde se podílím na tvorbě a schvalování rozpočtu města. Velmi se mne dotýká prohlášení pana Ing. Šalamona, když doslova říká „. dosavadní praxe, kdy celý proces grantu či dotace skončil jeho přidělením a nikdo se nikdy nedozvěděl, jak se s penězi následně hospodařilo..“. Je to velká lež.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Reakce na článek p. Šalamona Konečně nějaká pravidla

Na základě opakovaných tematických článků p. Šalamona ohledně rozdělování financí z rozpočtu města na kulturní granty a dotace sděluji čtenářům Odrazu, že mnohá tvrzení a údajná fakta v uvedeném článku se nezakládají zcela na pravdě. Kulturní granty a dotace města Roztoky všech žadatelů jsou do stanoveného data zasílány na MÚ pověřenému pracovníkovi, který seznam všech žadatelů včetně finančního požadavku předá kulturní komisi. Kulturní komise navrhne a určí žadatele o grant a žadatele o dotaci.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

A za rok dostavba?

Na zahradě můžeme učit. Jen nesmí pršet,

...říká s nadsázkou řed. školy A. Gabalová, když v rozhovoru popisuje problémy s nedostatkem místa.

Jak řešíte současný nápor nových žáků?

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Úvodní slovo starosty

Vážení spoluobčané,

lednové zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o dílo mezi městem Roztoky a společností HELIKA, a.s. Smlouva se týká zpracování stavební dokumentace a dalších činností pro dostavbu základní školy. Po ne zcela smysluplné diskusi o tom, zda by některá smluvní ustanovení měla být přímo v samotné smlouvě nebo v příloze smlouvy, která je její nedílnou součástí, moudřejší ustoupili a doplňující návrhy opozičního uskupení D.O.S.T. byly přijaty.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Co bude dál s duchem žalovského hřiště?

Z hřiště u žalovské školy podle pana Klinkery, viz Odraz č. 1/2012, prý zmizel dobrý duch! Dobrý duch hřiště nezmizel, dobrým duchem hřiště jsou naše děti, které se na něm pohybují a využívají ho. Do jisté míry chápeme rozladění pana Klinkery, neboť před 12 lety zde spolu s dalšími rodiči vykonal kus dobré práce. Hřiště však musí být pro děti naprosto bezpečné a dostatečně kreativní, nejen pro radost z pohybu, ale také proto, aby mohly prvky na hřišti využívat jak v hodinách tělocviku, tak v odpoledních hodinách v rámci družiny či o víkendu s rodiči.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah