Názory

Názory, polemiky, komentáře...

Vzpomínka na pana prezidenta Havla

O úmrtí tohoto chvályhodného člověka přišla první zpráva v neděli kolem poledne a pak to pokračovalo až do pozdních nočních hodin. Při té příležitosti jsem si najednou vzpomněl, že jsem se s ním vlastně jednou setkal, tenkrát v Žalově, kde se konala slavnost k památce sv. Vojtěcha. Tehdy se tu sešlo více pamětníků, snad několik stovek občanů Roztok a okolí. Setkání se konalo na louce před hřbitovem, mezi pozemkem nad řekou a pozemkem Miroslava Šimka. Pódium s řečnickým pultíkem bylo zbudováno hned u hřbitovní zdi. Sešlo se zde představenstvo církve, státu i města.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Co přinesl rok 2011

Minulý rok byl v mnohém zvláštní. Evropou se začala šířit ekonomická krize, která dříve či později dorazí i do malé otevřené ekonomiky České republiky. Naše celostátní vláda je sice zmítána jednou personální krizí za druhou, ale na druhou stranu prosazuje na české poměry nebývale odvážné reformy, které jsou pro budoucnost naší společnosti víc než potřebné.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Z hřiště u žalovské školy zmizel dobrý duch, co bude dál?

7. prosinec 2011 byl v historii hřiště u žalovské školy velmi smutným dnem. Městský úřad odstranil všechny dosud zbývající prvky, které vytvořili vlastníma rukama rodiče a děti při budování hřiště v létě roku 2000.

Je to již druhé bourání hřiště stejným bezohledným postupem. Na jaře roku 2005 bylo hřiště městským úřadem téměř srovnáno se zemí. Lidi, kteří se zasloužili o budování hřiště, úřad tehdy vůbec předem neinformoval.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Za Václavem Havlem

Ještě nedozněly poslední kroky účastníků pohřbu, a už jsme zase (a milosrdně) až po pás v šedi každodennosti... Nikdo jiný než V. H. by to nepřijal s větším ulehčením. Uprostřed stovek článků, plných plačtivých i státnických hodnocení, patetických výlevů i skromných poděkování, úcty a seriózních úvah a jiných nadbytečností, které by jistě shovívavě přijal s rozpačitým úsměvem a typickým pokrčením ramen, se uchýlím k čistě osobní vzpomínce. Václav Havel zemřel.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Přejmenujme ulici Obránců míru na ulici Václava Havla

Před Vánocemi jsme se bohužel rozloučili s naším prezidentem Václavem Havlem. Snad nikdo nepochybuje o jeho mimořádném přínosu české společnosti nejen v oblasti demokracie, svobody a mezinárodních vztahů. Jsem přesvědčený, že si Václav Havel zaslouží úctu i od nás Roztockých. Proto na lednovém jednání rady města a zasedání zastupitelstva města navrhnu, aby se ulice Obránců míru přejmenovala na ulici Václava Havla. Mimo jiné považuji za symbolické, že se tato ulice kříží s Masarykovou ulicí a s ulicí 17. listopadu.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Zákon jako minimum morálky

V prosincovém čísle Odrazu zveřejnil kolega radní Jandík (ODS) článek „Jak zajistit dostatek mateřských školek?", kterým hodlal (jak sám uvedl) rozpoutat veřejnou debatu o povinnosti obce zajišťovat předškolní výchovu a též o provozování jakýchsi polosoukromých školek. Ač mi to není příliš příjemné, musím na jeho text kriticky reagovat. Z článku vyplývá autorova neznalost školské legislativy, která upravuje právní rámec pro fungování mateřských škol či obecně zařízení pro školní vzdělávání.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Konečně nějaká pravidla!

Pan Kantor se ve svém článku z minulého Odrazu – mimo jiné – pozastavuje nad otázkou, podle jaké metodiky rozděluje kulturní komise „své“ granty a dotace. Inu, podle žádné, poznamenal bych k tomu ještě před pár týdny. Slovo „metodika“ je v roztocké kulturní komisi za vulgarismus. Ledy se ale přece jen trošičku pohnuly a před nedávnem byla po několikaměsíční diskusi přijata vyhláška, která upravuje pravidla pro poskytování kulturních grantů a dotací.

Nebát se a nekrást

Masarykovské heslo z dvacátých let první republiky nás provází celý život. Jedná se o lapidárně vyslovenou výzvu ke každému z nás, čeho se máme vyvarovat. Ve veřejném prostoru, spíše než v soukromí. Tedy je to apel na naše postoje politické.

Na první pohled vypadá možná i banálně, ale zamyslíme-li se, už to tak banální není.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Autíčka

Přečetl jsem si příspěvek paní Barbory Tejklové a též mě upozornil Jarda Huk na to, jak se ohradili někteří občané vůči mému článku ohledně tlouštky zdejších občanů. To je ale omyl paní Barbory. Já jsem jen psal o tom, co jsem zjistil ze svého pozorování a průzkumu. V zásadě je mi to zcela jedno, ale trvám na tom, že tady v Roztokách žije více tlouštíků v řadách našich žen než mužů. Bydlím totiž u hlavní silnice a tady je leccos vidět.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Příjmy Prahy podle HDP? Musíme jí ubrat více

Stejně jako jinde v republice se i na stránkách Odrazu rozhořela diskuse o rozdělování daňových výnosů obcím. Ta byla zahájena návrhem ministra financí, podle kterého by se posílily rozpočty menších a středních obcí na úkor národních dotačních programů a čtyř největších měst. Roztoky by si podle návrhu polepšily o nezanedbatelných cca 10 mil. Kč ročně. V diskusi však zazněla poněkud matoucí čísla, která je potřeba uvést na pravou míru.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah