Názory

Názory, polemiky, komentáře...

Zelená tvář, zelený mozek, zelená mysl

Úvodem si dovolím vysvětlit pojmy v názvu. Zelená tvář jsou lidé, kteří se tváří jako ochránci přírody, ale profesně o daném systému mnoho nevědí, často bydlí v novostavbách, které vznikly na záborech půdního a zemědělského fondu v posledních 40 letech, jezdí do práce autem, mají počítač a jiné spotřebiče energií, samozřejmě mobil, a využívají všech výdobytků civilizace, jako každý z nás.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Spojení dolních a horních Roztok

Převýšení cca 30 metrů překonává jedna silnice a čtyři pěší cesty. A předvolební slib TOPky na autobus i koaliční modifikace tohoto slibu na „upravenou dodávku" jsou v nedohlednu. Počet našich občanů, kteří využívají vlak stále roste, parkoviště u nádraží přestává kapacitně stačit. Výrazně se zlepšila návaznost autobusu na vlak (u linky S4). Ale autobus nemůže čekat na zpožděný vlakový spoj.

Úvodní slovo starosty

Vážení spoluobčané,

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Jak zajistit dostatek mateřských školek?

Začátkem listopadu byla městu předána nová mateřská školka a v průběhu prosince se – pevně věřím – zaplní padesáti roztockými dětmi. Bohužel se opět nedostane na všechny rodiče, jenž by měli o umístění ratolestí ve školce zájem. Kolik vlastně školka daňové poplatníky stojí?

Roztocké zastupitelstvo rozdává pozemky, stačí si zažádat!

Listopadové zastupitelstvo bylo pro mě osobně příkladem toho, co udělá přítomnost hostů v sále se stylem jednání alibisticko-populitstických komunálních politiků, kterých je v našem zastupitelstvu bohužel většina. Musím říct, že to pro mě byl jeden z nejhorších zážitků, které jsem v Roztokách zatím měl.

Zdravý duch

Německý ekonom Max Weber před více než 100 lety ve svém díle „Protestantská etika a duch kapitalismu“ popsal, jak protestantská morálka napomohla vzniku a rozvoji kapitalismu (a tedy vytvoření našeho dnešního blahobytu) tím, jak směrovala lidi k usilovné práci, omezení spotřeby a soustavné akumulaci kapitálu jakožto prostředkům spasení. Vybavilo se mi to, když jsem četl článek Tomáše Ivana, ve kterém nabádá k nalití veřejných peněz do soukromého roztockého sportoviště. Hle jak socialistická myšlenka a argumentace se urodila v hlavě člena TOP09!

Malé pojednání o velkém dluhu

Evropou i celým světem v současné době hýbe strašák dluhové krize. Toto téma bude brzy aktuální i v Roztokách a je potřeba se k němu odpovědně postavit. Mluvíme o nutnosti přestavět školu, na kterou zatím nemáme.

Hřiště snů

Poslední dobou generuje dosti povyku kauza revitalizace dětského hřiště, jíž bych také rád věnoval pár slov. Domnívám se, že stávající hřiště zůstalo trčet koncepčně ve 20. století a řešit jej nabídnutou formou (tzv. public-private partnership) by mohlo být pro město levné a elegantní.

Krátká glosa k diskuzi o dětském hřišti

I já se chci touto cestou zastat záměru revitalizace dětského hřiště v ulici Obránců míru. To proto, aby pan Viktor Krejča ml. neměl pocit, že on a pan místostarosta René Šefr stojí sami proti všem.

Poděkování tajemnici městského úřadu

Rád bych touto cestou poděkoval nedávno odvolané tajemnici Městského úřadu Roztoky, paní Bc. Alici Mezkové, za příkladné pracovní nasazení a dobrou práci, kterou za rok svého působení odváděla ve prospěch města.

Syndikovat obsah