Názory

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
Názory, polemiky, komentáře...

Přejmenujme ulici Obránců míru na ulici Václava Havla

Před Vánocemi jsme se bohužel rozloučili s naším prezidentem Václavem Havlem. Snad nikdo nepochybuje o jeho mimořádném přínosu české společnosti nejen v oblasti demokracie, svobody a mezinárodních vztahů. Jsem přesvědčený, že si Václav Havel zaslouží úctu i od nás Roztockých. Proto na lednovém jednání rady města a zasedání zastupitelstva města navrhnu, aby se ulice Obránců míru přejmenovala na ulici Václava Havla. Mimo jiné považuji za symbolické, že se tato ulice kříží s Masarykovou ulicí a s ulicí 17. listopadu.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Zákon jako minimum morálky

V prosincovém čísle Odrazu zveřejnil kolega radní Jandík (ODS) článek „Jak zajistit dostatek mateřských školek?", kterým hodlal (jak sám uvedl) rozpoutat veřejnou debatu o povinnosti obce zajišťovat předškolní výchovu a též o provozování jakýchsi polosoukromých školek. Ač mi to není příliš příjemné, musím na jeho text kriticky reagovat. Z článku vyplývá autorova neznalost školské legislativy, která upravuje právní rámec pro fungování mateřských škol či obecně zařízení pro školní vzdělávání.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Konečně nějaká pravidla!

Pan Kantor se ve svém článku z minulého Odrazu – mimo jiné – pozastavuje nad otázkou, podle jaké metodiky rozděluje kulturní komise „své“ granty a dotace. Inu, podle žádné, poznamenal bych k tomu ještě před pár týdny. Slovo „metodika“ je v roztocké kulturní komisi za vulgarismus. Ledy se ale přece jen trošičku pohnuly a před nedávnem byla po několikaměsíční diskusi přijata vyhláška, která upravuje pravidla pro poskytování kulturních grantů a dotací.

Nebát se a nekrást

Masarykovské heslo z dvacátých let první republiky nás provází celý život. Jedná se o lapidárně vyslovenou výzvu ke každému z nás, čeho se máme vyvarovat. Ve veřejném prostoru, spíše než v soukromí. Tedy je to apel na naše postoje politické.

Na první pohled vypadá možná i banálně, ale zamyslíme-li se, už to tak banální není.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Autíčka

Přečetl jsem si příspěvek paní Barbory Tejklové a též mě upozornil Jarda Huk na to, jak se ohradili někteří občané vůči mému článku ohledně tlouštky zdejších občanů. To je ale omyl paní Barbory. Já jsem jen psal o tom, co jsem zjistil ze svého pozorování a průzkumu. V zásadě je mi to zcela jedno, ale trvám na tom, že tady v Roztokách žije více tlouštíků v řadách našich žen než mužů. Bydlím totiž u hlavní silnice a tady je leccos vidět.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Příjmy Prahy podle HDP? Musíme jí ubrat více

Stejně jako jinde v republice se i na stránkách Odrazu rozhořela diskuse o rozdělování daňových výnosů obcím. Ta byla zahájena návrhem ministra financí, podle kterého by se posílily rozpočty menších a středních obcí na úkor národních dotačních programů a čtyř největších měst. Roztoky by si podle návrhu polepšily o nezanedbatelných cca 10 mil. Kč ročně. V diskusi však zazněla poněkud matoucí čísla, která je potřeba uvést na pravou míru.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Zelená tvář, zelený mozek, zelená mysl

Úvodem si dovolím vysvětlit pojmy v názvu. Zelená tvář jsou lidé, kteří se tváří jako ochránci přírody, ale profesně o daném systému mnoho nevědí, často bydlí v novostavbách, které vznikly na záborech půdního a zemědělského fondu v posledních 40 letech, jezdí do práce autem, mají počítač a jiné spotřebiče energií, samozřejmě mobil, a využívají všech výdobytků civilizace, jako každý z nás.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Spojení dolních a horních Roztok

Převýšení cca 30 metrů překonává jedna silnice a čtyři pěší cesty. A předvolební slib TOPky na autobus i koaliční modifikace tohoto slibu na „upravenou dodávku" jsou v nedohlednu. Počet našich občanů, kteří využívají vlak stále roste, parkoviště u nádraží přestává kapacitně stačit. Výrazně se zlepšila návaznost autobusu na vlak (u linky S4). Ale autobus nemůže čekat na zpožděný vlakový spoj.

Úvodní slovo starosty

Vážení spoluobčané,

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Jak zajistit dostatek mateřských školek?

Začátkem listopadu byla městu předána nová mateřská školka a v průběhu prosince se – pevně věřím – zaplní padesáti roztockými dětmi. Bohužel se opět nedostane na všechny rodiče, jenž by měli o umístění ratolestí ve školce zájem. Kolik vlastně školka daňové poplatníky stojí?

Syndikovat obsah