Názory

Názory, polemiky, komentáře...

Krajská kontrola účetnictví města Roztoky

V níže přiloženém dokumentu naleznete výsledek krajské kontroly účetnictví města.

Roztoky – přísně tajné

V posledních pár letech se o roztockou politiku zajímám poměrně důkladně, ale občas mám pocit, že jsem se vrátil z nějaké hodně dlouhé cesty zbaven při ní spojení s civilizací. To vždycky, když čtu, že je najednou upečeno cosi, o čem do té doby zřejmě slyšela jen parta zasvěcených. Příklady bych měl, ale nechme je na jindy. Samostatnou kapitolou je totiž hospodaření města a jeho rozpočet: ve zdejším pojetí jde v podstatě o cosi na způsob Yettiho.

Otevřený dopis paní ing. Nadrchalové k dočasnému ukončení autobusů na náměstí

Byl jsem upozorněn panem Boloňským dne 23.6. před zasedáním zastupitelstva, že na nástěnce v prodejně Albert je vyvěšena stížnost Ing. Marie Nadrchalové za Svaz postižených civilizačními chorobami, požadující řešení dopravní obslužnosti dolních Roztok v červnu v průběhu objížďky autobusů přes Únětice a odpověď paní starostky, že za všechno mohu já jako projektant přeložky, spolumajitel firmy, která přeložku projektovala, člen rady města a předseda stavební komise. Paní starostka se nenamáhala ani stížnost, ani odpověď dát na vědomí...

5 P Roztocké politiky – Teze pro podzimní volby do městského zastupitelstva

Jak se obmění složení zastupitelstva města po podzimních komunálních volbách je zatím ve hvězdách. Přesto bych si dovolil podělit se o teze, jak bych si jako občan a volič představoval fungování zastupitelstva a radnice.

Kultura bez dotací?

Do dubnového Odrazu jsem napsal článek, jehož klíčová myšlenka zhruba zněla: „Město by mělo z veřejných rozpočtů investovat peníze výhradně do věcí, které umí poskytovat efektivněji než soukromý sektor, tj. zejména do silnic, školy a podobných veřejných statků. Všechno ostatní vč. financování kultury, sportu a volnočasových aktivit by mělo nechat lidem a firmám, protože ti sami nejlépe vědí, co si přejí podpořit a co nikoliv.“ Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat a v minulém čísle jsem sklidil hrozny hněvu dotčených. A hned trojnásobnou úrodu.

Syndikovat obsah