Názory

Názory, polemiky, komentáře...

Lékaři varují: nevolit patokraty

V Lidových novinách 5. října zveřejnil zajímavý článek MUDr. J. Hnízdil. Protože se vztahuje k tomu nejaktuálnějšímu – k volbám do zastupitelstev, rád vám jeho nejpodstatnější části zprostředkuji. "Předvolební kampaň vrcholí a politici slibují nesplnitelné. Bezostyšně lžou. Kde berou tu drzost? Existuje jediné vysvětlení – jsou to psychopati."

Doťáci

Jeden můj kamarád používá pro stav závislosti na dotacích, subvencích a jiných transferech veřejných peněz termín „dotační narkomanie“. Od jisté doby mi přijde, že „doťáci“ se od feťáků liší hlavně tím, že pro vyvolání abstinenčních příznaků stačí pouhá diskuse o odejmutí drogy. Jsem ovšem toho názoru, že dotace mají často účinek devastující přinejmenším stejně jako heroin, jen to není každý den vidět v televizi. Naštěstí, diagnostika je snadná. Pokusím se nastínit některé její aspekty.

Volby do městského zastupitelstva, aneb problémy před námi

Předem se přiznám, že kandiduji za DOST, tudíž nemohu být považován za objektivního a ani za takového považován být nechci. Tento článek proto nebude další litanií o tom, jak je paní Vavřínová zhoubce města a měla by být upálena, či alespoň ostrakizována.

Má dáti, Dallas? Aneb roztocké účetnictví

Seriál Dallas připomíná řešení problémů s financemi města Roztoky. Dny plynou a stále se nic neděje. Snad naše finance po pár desítkách dílů obživnou stejně jako kdysi po zlém snu seriálová postava Bobyho.

Drzé čelo je více než poplužní dvůr

...říká jedno staré české přísloví. Toto rčení by si mohla zvolit za volební slogan naše paní starostka Vavřínová, která si s věcnou korektností svého jednání a vyjadřování opravdu neláme hlavu.

Rozdělení povinností ve správě města

Víte, co znamenají termíny jako: zastupitelstvo města, rada města, starosta, tajemník Městského úřadu, stavební úřad, veřejná správa, státní správa, samospráva, samostatná působnost, přenesená působnost?

Krajská kontrola účetnictví města Roztoky

V níže přiloženém dokumentu naleznete výsledek krajské kontroly účetnictví města.

Roztoky – přísně tajné

V posledních pár letech se o roztockou politiku zajímám poměrně důkladně, ale občas mám pocit, že jsem se vrátil z nějaké hodně dlouhé cesty zbaven při ní spojení s civilizací. To vždycky, když čtu, že je najednou upečeno cosi, o čem do té doby zřejmě slyšela jen parta zasvěcených. Příklady bych měl, ale nechme je na jindy. Samostatnou kapitolou je totiž hospodaření města a jeho rozpočet: ve zdejším pojetí jde v podstatě o cosi na způsob Yettiho.

Otevřený dopis paní ing. Nadrchalové k dočasnému ukončení autobusů na náměstí

Byl jsem upozorněn panem Boloňským dne 23.6. před zasedáním zastupitelstva, že na nástěnce v prodejně Albert je vyvěšena stížnost Ing. Marie Nadrchalové za Svaz postižených civilizačními chorobami, požadující řešení dopravní obslužnosti dolních Roztok v červnu v průběhu objížďky autobusů přes Únětice a odpověď paní starostky, že za všechno mohu já jako projektant přeložky, spolumajitel firmy, která přeložku projektovala, člen rady města a předseda stavební komise. Paní starostka se nenamáhala ani stížnost, ani odpověď dát na vědomí...

5 P Roztocké politiky – Teze pro podzimní volby do městského zastupitelstva

Jak se obmění složení zastupitelstva města po podzimních komunálních volbách je zatím ve hvězdách. Přesto bych si dovolil podělit se o teze, jak bych si jako občan a volič představoval fungování zastupitelstva a radnice.

Syndikovat obsah