Názory

Názory, polemiky, komentáře...

Kultura bez dotací?

Do dubnového Odrazu jsem napsal článek, jehož klíčová myšlenka zhruba zněla: „Město by mělo z veřejných rozpočtů investovat peníze výhradně do věcí, které umí poskytovat efektivněji než soukromý sektor, tj. zejména do silnic, školy a podobných veřejných statků. Všechno ostatní vč. financování kultury, sportu a volnočasových aktivit by mělo nechat lidem a firmám, protože ti sami nejlépe vědí, co si přejí podpořit a co nikoliv.“ Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat a v minulém čísle jsem sklidil hrozny hněvu dotčených. A hned trojnásobnou úrodu.

Syndikovat obsah