Názory

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
Názory, polemiky, komentáře...

Drzé čelo je více než poplužní dvůr

...říká jedno staré české přísloví. Toto rčení by si mohla zvolit za volební slogan naše paní starostka Vavřínová, která si s věcnou korektností svého jednání a vyjadřování opravdu neláme hlavu.

Rozdělení povinností ve správě města

Víte, co znamenají termíny jako: zastupitelstvo města, rada města, starosta, tajemník Městského úřadu, stavební úřad, veřejná správa, státní správa, samospráva, samostatná působnost, přenesená působnost?

Krajská kontrola účetnictví města Roztoky

V níže přiloženém dokumentu naleznete výsledek krajské kontroly účetnictví města.

Roztoky – přísně tajné

V posledních pár letech se o roztockou politiku zajímám poměrně důkladně, ale občas mám pocit, že jsem se vrátil z nějaké hodně dlouhé cesty zbaven při ní spojení s civilizací. To vždycky, když čtu, že je najednou upečeno cosi, o čem do té doby zřejmě slyšela jen parta zasvěcených. Příklady bych měl, ale nechme je na jindy. Samostatnou kapitolou je totiž hospodaření města a jeho rozpočet: ve zdejším pojetí jde v podstatě o cosi na způsob Yettiho.

Otevřený dopis paní ing. Nadrchalové k dočasnému ukončení autobusů na náměstí

Byl jsem upozorněn panem Boloňským dne 23.6. před zasedáním zastupitelstva, že na nástěnce v prodejně Albert je vyvěšena stížnost Ing. Marie Nadrchalové za Svaz postižených civilizačními chorobami, požadující řešení dopravní obslužnosti dolních Roztok v červnu v průběhu objížďky autobusů přes Únětice a odpověď paní starostky, že za všechno mohu já jako projektant přeložky, spolumajitel firmy, která přeložku projektovala, člen rady města a předseda stavební komise. Paní starostka se nenamáhala ani stížnost, ani odpověď dát na vědomí...

5 P Roztocké politiky – Teze pro podzimní volby do městského zastupitelstva

Jak se obmění složení zastupitelstva města po podzimních komunálních volbách je zatím ve hvězdách. Přesto bych si dovolil podělit se o teze, jak bych si jako občan a volič představoval fungování zastupitelstva a radnice.

Kultura bez dotací?

Do dubnového Odrazu jsem napsal článek, jehož klíčová myšlenka zhruba zněla: „Město by mělo z veřejných rozpočtů investovat peníze výhradně do věcí, které umí poskytovat efektivněji než soukromý sektor, tj. zejména do silnic, školy a podobných veřejných statků. Všechno ostatní vč. financování kultury, sportu a volnočasových aktivit by mělo nechat lidem a firmám, protože ti sami nejlépe vědí, co si přejí podpořit a co nikoliv.“ Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat a v minulém čísle jsem sklidil hrozny hněvu dotčených. A hned trojnásobnou úrodu.

Syndikovat obsah