Zprávy

Zprávy, aktuality a oznámení

Městská policie informuje - nalezené předměty 18.3.2016

Městská policie
Městská policie | ilustrační foto | CC3

Dne 17.3.16 byl nalezen v prostoru železniční zastávky Roztoky – Žalov nalezen svazek dvou klíčů s karabinou.

Nalezený předmět je uložen na MP Roztoky, tel. 220 910 468, nebo 602 666 458, popř. email: info@mproztoky.cz

Stav pořizování nového územního plánu

Článkem se obracím především na Vás, obyvatele města Roztoky, abych podal informaci o stavu pořizování nového územního plánu a současně Vás ubezpečil, že máte možnost se do jeho tvorby aktivně zapojit.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Humanitární sbírka

Husitská diakonie Církve československé husitské v Roztokách organizuje v pátek 18. března od 15 do 17 hodin humanitární sbírku šatstva (povlečení, ručníky aj.) pro Diakonii Broumov (CČSH).

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 29. 1. do 24. 2. 2016:

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Svoz biopopelnic v roce 2016

V roce 2016 bude svážen bioodpad z biopopelnic v období duben až listopad vždy v úterý ve 14denním intervalu. Město je rozděleno do dvou svozových oblastí, svoz bude probíhat již od 6 hodin ráno.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Víte o nás?

Využíváme městského časopisu Odraz, abychom informovali občany Roztok, že jsme obnovili činnost organizace Klubu českého pohraničí (dále jen KČP) okresu Praha-západ, která zanikla v roce 1992, kdy zemřel předseda KČP Praha-západ a nikdo se po něm neujal této funkce.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Budete letos slavit zlatou nebo diamantovou svatbu?

Městský úřad Roztoky upozorňuje všechny občany města, kteří v letošním roce budou slavit zlatou (50 let manželství) nebo diamantovou (60 let manželství) svatbu a měli by zájem o uspořádání slavnostního aktu, aby kontaktovali matrikářku města Roztoky Dagmar Vyšehradskou na tel. 220 400 226.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Jak dál s mateřskou školkou za úřadem?

Kompletní sestava sedmi členů rady měla před sebou 10. února vcelku útlý svazek materiálů a ani svazek materiálů dodaných "na stůl" nezakládal důvod k dlouhé noční směně. Přesto se jednání protáhlo na slušné čtyři hodiny.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Pozvánka

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.,

základní organizace Roztoky, zve všechny své členy na členskou schůzi, která se koná v úterý

12. dubna 2016 od 16 hodin

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Vítání dětí v Roztokách

které se narodily v období od 1. července 2015 do 31. prosince 2015.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah