historie

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Bojovali za vlast - Josef Petruška

Budoucí „Roztočák" Josef Petruška se narodil 22. 1. 1906 v Orlové (okres Fryštát) jako syn Adolfa a Marie Petruškových.

V letech 1926 až 1928 absolvoval vojenskou prezenční službu u ženijního pluku č. 3. Později Josef Petruška pracoval jako horník.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Komu pomník příště?

Můj názor na některé dějinné události občas nepatří k těm právě většinovým. Tak třeba náš pobyt v náruči Rakousko-Uherska nepovažuji za neštěstí – ta doba mi přijde tak nějak celkem fajn (složená daňová kvóta pod 10%!). Poválečnou etnickou čistku v českém pohraničí, jež bývá pojmenovávána eufemismem „odsun“, jsem naopak měl vždycky za zločin (mimochodem, za identické skutky momentálně dřepí různí post-jugoslávští pohlaváři po evropských kriminálech). No, a do třetice, považuji osobnost Jana Palacha a jeho skutek za poněkud přeceňovaný.

Výročí roku 2017

Letopočet roku 2017 sice nekončí na "osudovou" osmičku, ale i tak přináší řadu zajímavých výročí, jejichž připomenutí rozhodně stojí za zamyšlení.

1035 let - 19. února 982 (podle juliánského kalendáře) byl na Levém Hradci zvolen Vojtěch Slavníkovec pražským (českým) biskupem, teprve druhým v pořadí.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Roztoky proti totalitě

je název útlé knihy historika Jiřího Plachého, kterou s podporou města Roztoky vydalo v červnu 2016 nakladatelství Svět křídel. Stručnou anotaci knihy shrnuje její podtitul "Občané Roztok perzekvovaní komunistickým režimem po únoru 1948". Jde vůbec o první publikaci, která se temným obdobím padesátých let v našem městě (v širším kontextu) zabývá.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Zachytíme vzpomínky pamětníků?

Při letošním dubnovém vzpomínání na oběti transportu smrti jsme se dotkli i citlivé věci. Pamětníků ubývá, opouštějí náš svět a s nimi odchází unikátní svědectví o době, která nám dodnes působí mrazení v zádech a jejíž hrůzy i hrdinství jsou i v dnešním neklidném světě jen těžko představitelné.

Platí to samo sebou i pro Roztoky a Žalov. Přicházíme proto s výzvou. Najde se v našem městě invenční, komunikativní člověk, který by s kamerou a diktafonem zmapoval vzpomínky našich spoluobčanů?

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Karel Schwarz a další - roztočtí občané proti totalitě

Poprvé se jméno Ing. Karla Schwarze dostalo do protokolů komunistické tajné policie ve druhé polovině března 1949, v souvislosti s tehdy „realizovanou“ (tedy pozatýkanou) ilegální skupinou Česká legie. Ta měla být založena v Roztokách koncem roku 1948 majorem Viktorem Kašlíkem, bývalým stíhačem RAF, který žil v Tichém údolí čp. 125 a krátce nato uprchl na Západ.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kněžna a světice Ludmila

Dne 2. června 2016 se konala pod patronací kardinála D. Duky v krásném prostředí pražského Arcibiskupského paláce konference s názvem Kněžna a světice Ludmila.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Skautský ples je starší, než jsme mysleli

Pátráním v archivu se nám podařilo odhalit, že historie skautských plesů v Roztokách je již téměř sedmdesátiletá. Před měsícem se s výsledky našeho bádání mohli seznámit všichni účastníci zatím posledního ročníku. Výstavka složená z historických dokumentů pojednávala o 2.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Roztoky před 25 lety (rok 1991)

V minulém čísle Odrazu jsem připomenul pár letošních kulatých výročí celostátního významu. Nyní bych chtěl vzpomenout na dobu poměrně nedávnou, a přece tak vzdálenou, neboť její srovnání s dneškem dokládá, jak rychle se mění náš životní styl i společnost.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

... a proměny, které Levý Hradec naštěstí minuly

Je potěšující, že snaha o zvelebení Levého Hradce dostává konkrétní obrysy.

Dvojnásob pozitivní je to, že nepůjde jen o změny estetické, ale i ryze praktické, neboť dojde i k rozšíření pohřebiště, byť s nutným omezením daným režimem NKP.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah