historie

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Minulost a přítomnost

V dubnovém Odrazu se zajímavým způsobem prolínají naše minulost a přítomnost.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Žili mezi námi...

Ve dnech 26. a 27. ledna hostila Praha účastníky pietní vzpomínky a konference u příležitosti 70. výročí osvobození vyhlazovacího nacistického tábora Osvětim (či správněji Auschwitz-Birkenau); 27. leden je slaven jako celosvětový den památky obětí holocaustu. 

Možná si položíte otázku, co s tím mají společného Roztoky.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Pár výročí roku, který začíná

Máme nový rok, tentokrát s pětkou na konci, a tak se můžeme podívat dozadu, do historie. Do dřívějších a ještě dřívějších let, které taky měly pětku na konci, anebo aspoň nulu, aby to vyšlo na půlkulaté jubileum.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Roztoky před sto lety za světové války

Před sto lety prožívali naši předkové Vánoce ve zcela odlišné atmosféře.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Jak se volilo v Roztokách před 150 lety

Podzimní volby do zastupitelstva našeho města jsou za námi, tak se můžeme ohlédnout trochu do minulosti.

Pro nezasvěceného čtenáře bude možná překvapivé, že i před 150 lety se volilo do obecního zastupitelstva (výboru) podobným způsobem jako v dnešní době, byť s určitými odlišnostmi. 

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Výročí roztockého chudobince

Možná bude toto výročí na někoho působit poněkud cimrmanovsky, ale já si myslím, že to je naopak vážný doklad sociálního cítění našich předků. Téměř na den přesně deset let před tím, než padly osudné výstřely v Sarajevu, byl 26. června 1904 nedaleko kostela sv. Jana Křtitele slavnostně vysvěcen obecní chudobinec (čp. 143).

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Roztocké a žalovské restaurace v 19. a 20. století

Ruku v ruce s narůstající návštěvností roztockého letoviska, Levého Hradce a jejich okolí přicházela větší a rozmanitější nabídka restauračních zařízení, výčepů, vináren a společenských sálů. Ze skromných výčepů vznikaly přístavbami větší restaurace, ve kterých zpravidla nesměl chybět taneční sál či tehdy velmi oblíbený kuželník.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Roztocká (i další) výročí roku 2014

Začátek kalendářního roku nám vždy sugestivně nabízí ohlédnutí do minulosti a připomenutí různých zajímavých výročí, ať již z „velkých“ dějin, či z historie našeho města.

• V lednu jsme si připomněli již 45. výročí události, která otřásla světovým veřejným míněním i naším svědomím - Jan Palach se v Praze na Václavském náměstí zapálil jako živá pochodeň na protest proti obecné rezignaci ve společnosti po sovětské okupaci v srpnu předchozího roku. V únoru ho pak následoval stejným činem Jan Zajíc a v dubnu Evžen Plocek.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Hovory H v Roztokách

Cosi jsem hledal ve svém archivu a náhle na mě vykoukla stará červená obálka od fotopapírů nadepsaná "Miroslav Horníček 1973" obsahující fotografie z jeho Hovorů H v roztockém kině. Nepamatuji si bohužel již jejich přesnější časové určení a žádný záznam jsem nenalezl ani v naší kronice. Ale jinak si poměrně dobře na tento pořad, od něhož nás dělí již 40 let, vzpomínám.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Historie není černobílá

Se zájmem jsem si v minulém čísle Odrazu přečetl vzpomínky na konec války v Roztokách. Osobní vzpomínky pamětníků jsou velmi cenným svědectvím a jsou vesměs i čtivější, než suchá historická pojednání. Tato tzv. "orální historie" má ovšem své limity, dané subjektivním pohledem pamětníka, jeho často vypjatými emocemi a osobním zaujetím. Pokud vám politický režim či válečný konflikt zabil či existenčně zničil někoho z blízkých, těžko si uchováte objektivní nadhled.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah