kraj

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

MHD

Z dopravních průzkumů ROPIDu je možné vyčíst, že mezi Bělinou a nádražím jezdí autobusy linky 359 zcela prázdné, jen jednou denně jede jeden cestující tam a jeden zpět. Za vedení autobusu po této trase platíme z městského rozpočtu necelých 20 Kč za jeden spoj jedním směrem. Ukončení linky na Bělině je přitom provizoriem. Parkoviště u Koruny bylo v době zřízení této linky v moratoriu po stavbě přeložky a v okolí nemocnice nejsou vhodné prostory v majetku města.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Rekonstrukce průtahu městem je na dobré cestě

Po mnoha letech stále se zhoršujícího stavu silnice 11/242, 11/2421 a III/2422, tj. hlavní silniční tepny, která prochází napříč Roztoky, se podařilo před dvěma lety dosáhnout dohody mezi vedením města, KÚ Středočeského kraje, Krajskou správou silnic a projekční organizací Pudis, na základě které byly zahájeny práce na aktualizaci projektové dokumentace z roku

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Jasná pravidla a transparentnost v investicích

Cíle Jana Jakoba v pozici opozičního zastupitele Krajského úřadu Středočeského kraje

Výsledky voleb do krajského zastupitelstva ve Středočeském kraji jsme stihli zařadit do minulého vydání Odrazu. V době, kdy jste dostali do schránek svůj výtisk, koaliční jednání ještě nebyla u konce. Kdo bude v dalším období řídit náš kraj? Na sedmi kandidátkách bylo celkem 14 roztockých občanů.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Redakční poznámka k první větě článku pana Krajdla

Všechny strany kandidující do krajského zastupitelstva byly v Odraze č. 7-8/2016 na str. 3 červeně zvýrazněným textem vyzvány, aby prezentace svých kandidátů poslaly do uzávěrky zářijového čísla. To, že strana pana Krajdla této možnosti nevyužila, určitě není vinou redakční rady.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Reakce na článek "Neviditelný zastupitel"

Ano, M. K., jsem to já.

V roce 2012 jsem se stal krajským zastupitelem, od počátku mi bylo dáváno najevo, že ! "nejsem Váš", stejně jako v předvolebním čísle, kde jste prezentovali pouze své kandidáty pro letošní volby s tím, že Vám ČSSD ani KSČM nevyhovuje.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Neviditelný zastupitel

Má dvacetiletá zkušenost zastupitele města mě poučila, že motivace lidí, kteří se rozhodnou kandidovat do zastupitelského sboru, bývá velmi rozmanitá, někdy i velmi neobvyklá a nečekaná.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

O peníze jde až v prvé řadě

Řada občanů krajskou samosprávu příliš nebere na vědomí. Ostře vnímají volby do vedení vlastního města a radnice, někteří do Poslanecké sněmovny. Ale kraj v čele s hejtmanem je pod jejich rozlišovací schopnost... Tomu odpovídá i volební účast v krajských volbách - horší je už jen ve volbách senátních. Je to ale chyba. Mnozí si neuvědomují, s jakou sumou peněz, a to peněz z našich daní, kraj vlastně disponuje.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Rekonstrukce Braunerova mlýna zdárně pokračuje

Středočeské muzeum i radní pro kulturu jsou spokojeni s dosavadním průběhem

Braunerův mlýn, který je nedílnou součástí Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, postihla v roce 2013 povodeň. Poškozeny byly všechny 3 objekty v areálu, a to včetně Ateliéru Zdenky Braunerové. Muzeum muselo některé vysoce odborné provozy (např.

Středočeský kraj vypsal dotace

Po loňském chudém roce, kdy krajští zastupitelé řešili spíše splácení dluhů, se letos opět otevřely všechny fondy Středočeského kraje. Přehled nabídky (neúplný, velmi zestručněný a s možnostmi, na co lze daný dotační titul využít) najdete níže. Obecně platí, že ve fondech je spoluúčast ve výši 5 % a termín pro podání žádostí je 15. 4. 2015. Podrobnosti k jednotlivým fondům a potřebné dokumenty najdete pod odkazem http://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/granty-dotace.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Budou krajské dotace transparentnější?

V předcházejících číslech Odrazu se rozproudila zajímavá diskuse o dotacích, které poskytuje naše město. Rád bych na tuto diskusi navázal a posunul poněkud jiným směrem, který se však Roztok taktéž dotýká. Jedná se o problematiku dotací poskytovaných z krajského rozpočtu. Středočeský kraj v posledních letech vyvinul netransparentní a diskriminační systém s velkým rizikem korupce. Nicméně se zdá, že se začalo blýskat na lepší časy.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah